BECKHOFF продукция для связи оборудования ч.3

Код для заказа Наименование продукции
ZK7000-0100-0050 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK7000-0100-0100 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK7000-0100-0200 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 20,00 m
ZK7000-0100-0250 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 25,00 m
ZK7000-0100-0300 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 30,00 m
ZK7000-0100-0350 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 35,00 m
ZK7000-0100-0500 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 50,00 m
ZK7000-0101-0001 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,15 m
ZK7000-0101-0002 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,20 m
ZK7000-0101-0003 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,30 m
ZK7000-0101-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,50 m
ZK7000-0101-0006 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,60 m
ZK7000-0101-0007 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,70 m
ZK7000-0101-0008 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,80 m
ZK7000-0101-0009 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,90 m
ZK7000-0101-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 1,00 m
ZK7000-0101-0015 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 1,50 m
ZK7000-0101-0020 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 2,00 m
ZK7000-0101-0025 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 2,50 m
ZK7000-0101-0030 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 3,00 m
ZK7000-0101-0040 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 4,00 m
ZK7000-0101-0050 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 5,00 m
ZK7000-0101-0060 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 6,00 m
ZK7000-0101-0100 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 10,00 m
ZK7000-0101-0150 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 15,00 m
ZK7000-0101-0200 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 20,00 m
ZK7000-0101-0250 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 25,00 m
ZK7000-0101-0300 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 30,00 m
ZK7000-0101-0500 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 50,00 m
ZK7000-0101-0750 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 75,00 m
ZK7000-0101-0999 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 100,00 m
ZK7000-0102-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,50 m
ZK7000-0102-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 1,00 m
ZK7000-0102-0020 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 2,00 m
ZK7000-0102-0050 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 5,00 m
ZK7000-0102-0100 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 10,00 m
ZK7000-0102-0180 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 18,00 m
ZK7000-0105-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,50 m
ZK7000-0105-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 1,00 m
ZK7000-0105-0020 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 2,00 m
ZK7000-0105-0030 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 3,00 m
ZK7000-0105-0040 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 4,00 m
ZK7000-0105-0060 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 6,00 m
ZK7000-0105-0100 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 10,00 m
ZK7000-0105-0200 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 20,00 m
ZK7000-0300-0050 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK7000-0300-0200 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 20,00 m
ZK7000-0303-0002 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,20 m
ZK7000-0303-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,50 m
ZK7000-0303-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 1,00 m
ZK7000-0303-0015 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 1,50 m
ZK7000-0303-0020 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 2,00 m
ZK7000-0303-0030 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 3,00 m
ZK7000-0303-0050 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 5,00 m
ZK7000-0303-0080 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 8,00 m
ZK7000-0303-0100 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 10,00 m
ZK7000-0305-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,50 m
ZB7001 EtherCAT-P-Leitung, geschirmt, PUR, schleppkettentauglich, (1 x 4 x AWG24/7), schwarz mit rotem Streifen, AD = 5,2 mm (±0,2 mm), Meterware
ZK7001-0100-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK7001-0100-0030 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 3,00 m
ZK7001-0100-0050 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK7001-0100-0100 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK7001-0101-0001 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,15 m
ZK7001-0101-0002 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,20 m
ZK7001-0101-0003 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,30 m
ZK7001-0101-0004 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,40 m
ZK7001-0101-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,50 m
ZK7001-0101-0006 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,60 m
ZK7001-0101-0007 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,70 m
ZK7001-0101-0008 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,80 m
ZK7001-0101-0009 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,90 m
ZK7001-0101-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 1,00 m
ZK7001-0101-0012 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 1,20 m
ZK7001-0101-0020 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 2,00 m
ZK7001-0101-0030 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 3,00 m
ZK7001-0101-0040 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 4,00 m
ZK7001-0101-0050 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 5,00 m
ZK7001-0101-0060 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 6,00 m
ZK7001-0101-0070 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 7,00 m
ZK7001-0101-0080 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 8,00 m
ZK7001-0101-0100 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 10,00 m
ZK7001-0101-0150 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 15,00 m
ZK7001-0101-0200 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 20,00 m
ZK7001-0102-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 1,00 m
ZK7001-0102-0020 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 2,00 m
ZK7001-0102-0050 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 5,00 m
ZK7001-0102-0100 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 10,00 m
ZK7001-0105-0001 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,15 m
ZK7001-0105-0002 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,20 m
ZK7001-0105-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,50 m
ZK7001-0105-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 1,00 m
ZK7001-0105-0020 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 2,00 m
ZK7001-0300-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK7001-0300-0020 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 2,00 m
ZK7001-0303-0002 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,20 m
ZK7001-0303-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,50 m
ZK7001-0303-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 1,00 m
ZK7001-0303-0015 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 1,50 m
ZK7001-0303-0020 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 2,00 m
ZK7001-0303-0050 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 5,00 m
ZK7001-0303-0100 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 10,00 m
ZB7004 EtherCAT-P-Leitung, geschirmt, PUR, torsionsfähig, (1 x 4 x AWG22/7), schwarz mit rotem Streifen, AD = 6,5 mm (±0,2 mm), Meterware
ZK7000-0100-6010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK7000-0100-6020 EtherCAT-P-Leitung, PUR, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 2,00 m
ZK7000-0101-6005 EtherCAT-P-Leitung, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 0,50 m
ZK7000-0101-6010 EtherCAT-P-Leitung, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 1,00 m
ZK7000-0101-6020 EtherCAT-P-Leitung, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 2,00 m
ZK7000-0101-6030 EtherCAT-P-Leitung, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 3,00 m
ZK7000-0101-6050 EtherCAT-P-Leitung, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 5,00 m
ZK7000-0101-6075 EtherCAT-P-Leitung, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 7,50 m
ZK7000-0101-6100 EtherCAT-P-Leitung, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 10,00 m
ZK7000-0101-6250 EtherCAT-P-Leitung, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, EtherCAT-P-kodiert, 25,00 m
ZK7000-0300-6010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZS7000-0001 M8, Stecker, Metall, Crimptechnik, gerade, Stift, 4‑polig, IP 65/67, EtherCAT‑P‑kodiert, Ø ≤ 6,5 mm
ZS7000-0002 M8, Stecker, Metall, Schraubtechnik, gerade, Stift, 4‑polig, IP 65/67, EtherCAT‑P‑kodiert, Ø ≤ 6,5 mm
ZS7000-0004 M8, Kupplung, Metall, Schraubtechnik, gerade, Buchse, 4‑polig, IP 65/67, EtherCAT‑P‑kodiert, Ø ≤ 6,5 mm
ZS7000-0005 Kabeladapter passiv, EtherCAT P zu EtherCAT: M8-Buchse, EtherCAT-P-kodiert – M8-Buchse, EtherCAT
ZS7002-0001 M8, Flansch Hinterwandmontage, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert, Preis für 10 Stück = VPE
ZS7002-0002 M8, Flansch Hinterwandmontage, gerade, Buchse, 4‑polig, Printkontakt/Kontaktträger mit Gehäuse verklebt, EtherCAT‑P‑kodiert, Preis für 10 Stück = VPE
ZS7002-0003 M8, Flansch Hinterwandmontage, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert, Preis für 10 Stück = VPE
ZS7002-0004 M8, Flansch Hinterwandmontage, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert, Preis für 10 Stück = VPE
ZS7002-0005 M8, Flansch Hinterwandmontage, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert, Preis für 10 Stück = VPE
ZS7002-0006 M8, Flansch Hinterwandmontage, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert, Preis für 10 Stück = VPE
ZS7002-0007 M8, Flansch Hinterwandmontage, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert, Preis für 10 Stück = VPE
ZS7002-0008 M8, Flansch Hinterwandmontage, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert, Preis für 10 Stück = VPE
ZS7002-1001 M8, EtherCAT-P-Kontaktträger, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert, Preis für 25 Stück = VPE
ZS7002-1002 M8, EtherCAT-P-Kontaktträger, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert, Preis für 25 Stück = VPE
ZS7002-1003 M8, EtherCAT-P-Isolierkörper inklusive Kontakte, gerade, Buchse, 4‑polig, EtherCAT‑P‑kodiert, Preis für 25 Stück = VPE
ZS7002-2001 M10, Kontermutter, Preis für 25 Stück = VPE
ZS7002-2002 M12, Kontermutter, Preis für 25 Stück = VPE
ZS7002-2003 M8-Gehäuse, EtherCAT-P-kodiert für ZS7002-0003
ZS7002-2004 M8-Gehäuse, EtherCAT-P-kodiert für ZS7002-0004
ZS7002-2005 M8-Gehäuse, EtherCAT-P-kodiert für ZS7002-0005
ZS7002-2006 M8-Gehäuse, EtherCAT-P-kodiert für ZS7002-0006
ZS7002-2007 M8-Gehäuse, EtherCAT-P-kodiert für ZS7002-0007
ZS7002-2008 M8-Gehäuse, EtherCAT-P-kodiert für ZS7002-0008
ZS7002-9990 M8, Sample Box, EtherCAT‑P‑kodiert
ZB9050 Powerleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich, schwarz, Meterware
ZK2020-3100-0020 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 2,00 m
ZK2020-3100-0030 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 3,00 m
ZK2020-3100-0040 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 4,00 m
ZK2020-3100-0150 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 15,00 m
ZK2020-3131-0035 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert, 3,50 m
ZK2020-3132-0001 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,15 m
ZK2020-3132-0002 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,20 m
ZK2020-3132-0003 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,30 m
ZK2020-3132-0004 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,40 m
ZK2020-3132-0005 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,50 m
ZK2020-3132-0006 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,60 m
ZK2020-3132-0007 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,70 m
ZK2020-3132-0010 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2020-3132-0015 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 1,50 m
ZK2020-3132-0016 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 1,60 m
ZK2020-3132-0020 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 2,00 m
ZK2020-3132-0025 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 2,50 m
ZK2020-3132-0030 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 3,00 m
ZK2020-3132-0040 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 4,00 m
ZK2020-3132-0045 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 4,50 m
ZK2020-3132-0050 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2020-3132-0055 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 5,50 m
ZK2020-3132-0060 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 6,00 m
ZK2020-3132-0070 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 7,00 m
ZK2020-3132-0075 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 7,50 m
ZK2020-3132-0080 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 8,00 m
ZK2020-3132-0090 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 9,00 m
ZK2020-3132-0100 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 10,00 m
ZK2020-3132-0150 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 15,00 m
ZK2020-3132-0155 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 15,50 m
ZK2020-3132-0170 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 17,00 m
ZK2020-3132-0190 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 19,00 m
ZK2020-3132-0200 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 20,00 m
ZK2020-3132-1000 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,10 m
ZK2020-3138-0010 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2020-3138-0050 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2020-3200-0003 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 0,30 m
ZK2020-3200-0005 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 0,50 m
ZK2020-3200-0010 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK2020-3200-0020 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 2,00 m
ZK2020-3200-0025 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 2,50 m
ZK2020-3200-0030 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 3,00 m
ZK2020-3200-0050 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK2020-3200-0060 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 6,00 m
ZK2020-3200-0070 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 7,00 m
ZK2020-3200-0080 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 8,00 m
ZK2020-3200-0090 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 9,00 m
ZK2020-3200-0100 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK2020-3200-0125 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 12,50 m
ZK2020-3200-0150 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 15,00 m
ZK2020-3200-0155 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 15,50 m
ZK2020-3200-0200 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 20,00 m
ZK2020-3200-0205 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 20,50 m
ZK2020-3200-0250 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 25,00 m
ZK2020-3200-0285 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 28,50 m
ZK2020-3200-0300 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 30,00 m
ZK2020-3334-0001 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,15 m
ZK2020-3334-0005 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,50 m
ZK2020-3334-0010 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2020-3334-0020 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 2,00 m
ZK2020-3334-0030 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 3,00 m
ZK2020-3334-0040 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 4,00 m
ZK2020-3334-0050 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2020-3334-0075 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 7,50 m
ZK2020-3334-0100 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 10,00 m
ZK2020-3334-0150 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 15,00 m
ZK2020-3400-0005 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 0,50 m
ZK2020-3400-0010 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK2020-3400-0020 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 2,00 m
ZK2020-3400-0030 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 3,00 m
ZK2020-3400-0050 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK2020-3400-0100 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK2020-3400-0150 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 15,00 m
ZK2020-3400-0200 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 20,00 m
ZK2020-3800-0010 Powerleitung, PUR, flex, M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK2020-3800-0020 Powerleitung, PUR, flex, M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 2,00 m
ZK2020-3800-0030 Powerleitung, PUR, flex, M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 3,00 m
ZK2020-3800-0050 Powerleitung, PUR, flex, M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK2020-6132-0005 Powerleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,50 m
ZK2027-3132-0002 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert, 0,20 m
ZK2027-3132-0005 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert, 0,50 m
ZK2027-3132-0010 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2027-3132-0030 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert, 3,00 m
ZK2027-3132-0050 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2027-3132-0100 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert, 10,00 m
ZK2027-3132-0150 Powerleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert, 15,00 m
ZK2027-3200-0010 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK2027-3200-0030 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert – offenes Ende, 3,00 m
ZK2027-3200-0050 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK2027-3200-0100 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK2027-3200-0150 Powerleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert – offenes Ende, 15,00 m
ZB9051 Powerleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², schwarz, Meterware
ZK2020-3132-3001 Powerleitung, PVC, standard, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, 0,15 m
ZK2020-3132-3002 Powerleitung, PVC, standard, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, 0,20 m
ZK2020-3132-3003 Powerleitung, PVC, standard, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, 0,30 m
ZK2020-3132-3005 Powerleitung, PVC, standard, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, 0,50 m
ZK2020-3132-3010 Powerleitung, PVC, standard, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, 1,00 m
ZK2020-3132-3030 Powerleitung, PVC, standard, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, 3,00 m
ZK2020-3132-3100 Powerleitung, PVC, standard, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, 10,00 m
ZK2020-3200-3030 Powerleitung, PVC, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig – offenes Ende, 3,00 m
ZK2020-3200-3050 Powerleitung, PVC, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig – offenes Ende, 5,00 m
ZK2020-3200-3100 Powerleitung, PVC, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig – offenes Ende, 10,00 m
ZK2020-3200-3160 Powerleitung, PVC, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig – offenes Ende, 16,00 m
ZK2020-3200-3250 Powerleitung, PVC, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig – offenes Ende, 25,00 m
ZK2020-3200-3300 Powerleitung, PVC, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig – offenes Ende, 30,00 m
ZK2020-3132-6020 M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 2,00 m
ZK2020-3132-6030 M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 3,00 m
ZK2020-3132-6050 M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2020-3132-6075 M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 7,50 m
ZK2020-3132-6100 M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 10,00 m
ZK2020-3132-6150 M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 15,00 m
ZK2020-3132-6500 M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 50,00 m
ZK2020-3200-6050 M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK2020-3200-6100 M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK2020-3200-6120 M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 12,00 m
ZK2020-3200-6250 M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 25,00 m
ZB9050-0007 Powerleitung, PUR, 5 x 1,5 mm², schleppkettentauglich, schwarz, Meterware
ZK2030-1112-0005 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Stecker, gerade, Stift, 5-polig – 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, 0,50 m
ZK2030-1112-0010 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Stecker, gerade, Stift, 5-polig – 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, 1,00 m
ZK2030-1112-0030 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Stecker, gerade, Stift, 5-polig – 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, 3,00 m
ZK2030-1112-0050 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Stecker, gerade, Stift, 5-polig – 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, 5,00 m
ZK2030-1112-0100 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Stecker, gerade, Stift, 5-polig – 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, 10,00 m
ZK2030-1112-0120 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Stecker, gerade, Stift, 5-polig – 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, 12,00 m
ZK2030-1114-0030 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Stecker, gerade, Stift, 5-polig – 7/8", Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig, 3,00 m
ZK2030-1200-0010 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 1,00 m
ZK2030-1200-0020 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 2,00 m
ZK2030-1200-0030 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 3,00 m
ZK2030-1200-0050 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 5,00 m
ZK2030-1200-0100 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 10,00 m
ZK2030-1200-0150 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 15,00 m
ZK2030-1200-0200 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 20,00 m
ZK2030-1200-0300 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 30,00 m
ZK2030-1200-0500 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 50,00 m
ZK2030-1200-0999 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 100,00 m
ZK2030-1314-0010 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig – 7/8", Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig, 1,00 m
ZK2030-1314-0030 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig – 7/8", Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig, 3,00 m
ZK2030-1314-0050 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig – 7/8", Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig, 5,00 m
ZK2030-1314-0100 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig – 7/8", Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig, 10,00 m
ZK2030-1400-0010 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 1,00 m
ZK2030-1400-0030 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 3,00 m
ZK2030-1400-0050 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 5,00 m
ZK2030-1400-0100 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 10,00 m
ZK2030-1400-0150 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 15,00 m
ZK2031-1200-0030 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 3,00 m
ZK2031-1200-0050 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 5,00 m
ZK2031-1200-0100 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 10,00 m
ZK2031-1200-0150 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 15,00 m
ZK2031-1200-0200 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 20,00 m
ZK2031-1200-0300 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 30,00 m
ZK2031-1200-0450 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 45,00 m
ZK2031-1200-0600 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 60,00 m
ZK2031-1400-0050 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 5,00 m
ZK2031-1400-0200 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 20,00 m
ZK2031-1400-0300 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 30,00 m
ZK2031-1400-0600 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 60,00 m
ZK2031-1400-0800 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 80,00 m
ZK2031-1400-0999 Powerleitung, PUR, flex, 7/8", Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 100,00 m
ZB9040 Sensorleitung, PUR, Flex, 3-adrig, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich, schwarz, Meterware
ZK2000-2100-0005 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 0,50 m
ZK2000-2100-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK2000-2100-0015 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 1,50 m
ZK2000-2100-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 2,00 m
ZK2000-2100-0025 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 2,50 m
ZK2000-2100-0030 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 3,00 m
ZK2000-2100-0040 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 4,00 m
ZK2000-2100-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK2000-2100-0060 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 6,00 m
ZK2000-2100-0070 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 7,00 m
ZK2000-2100-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK2000-2100-0150 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 15,00 m
ZK2000-2100-0200 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 20,00 m
ZK2000-2100-0300 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 30,00 m
ZK2000-2122-0002 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 0,20 m
ZK2000-2122-0003 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 0,30 m
ZK2000-2122-0005 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 0,50 m
ZK2000-2122-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2000-2122-0015 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 1,50 m
ZK2000-2122-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 2,00 m
ZK2000-2122-0025 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 2,50 m
ZK2000-2122-0030 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 3,00 m
ZK2000-2122-0040 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 4,00 m
ZK2000-2122-0045 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 4,50 m
ZK2000-2122-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2000-2122-0060 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 6,00 m
ZK2000-2122-0070 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 7,00 m
ZK2000-2122-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 10,00 m
ZK2000-2122-0150 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 15,00 m
ZK2000-2122-0200 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 20,00 m
ZK2000-2124-0005 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 0,50 m
ZK2000-2124-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2000-2124-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 2,00 m
ZK2000-2124-0030 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 3,00 m
ZK2000-2124-0040 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 4,00 m
ZK2000-2124-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2000-2124-0060 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 6,00 m
ZK2000-2132-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2000-2132-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 2,00 m
ZK2000-2132-0030 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 3,00 m
ZK2000-2132-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2000-2162-0005 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,50 m
ZK2000-2162-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2000-2162-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 2,00 m
ZK2000-2162-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2000-2162-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 10,00 m
ZK2000-2162-0060 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 6,00 m
ZK2000-2162-0080 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 8,00 m
ZK2000-2162-0120 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 12,00 m
ZK2000-2164-0005 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,50 m
ZK2000-2164-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2000-2164-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 2,00 m
ZK2000-2164-0030 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 3,00 m
ZK2000-2164-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2000-2200-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK2000-2200-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 2,00 m
ZK2000-2200-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK2000-2300-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 2,00 m
ZK2000-2300-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK2000-2322-0003 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 0,30 m
ZK2000-2322-0005 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 0,50 m
ZK2000-2322-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2000-2322-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 2,00 m
ZK2000-2322-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2000-2324-0005 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 0,50 m
ZK2000-2324-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2000-2324-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 2,00 m
ZK2000-2324-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2000-2362-0005 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,50 m
ZK2000-2362-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2000-2362-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 2,00 m
ZK2000-2362-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2000-2364-0005 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,50 m
ZK2000-2364-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2000-2364-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 2,00 m
ZK2000-2364-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2000-2400-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 2,00 m
ZK2000-2400-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK2000-2400-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK2002-2122-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, mit LED, 0,10 m
ZK2002-2122-0030 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, mit LED, 0,30 m
ZK2002-2122-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, mit LED, 0,50 m
ZK2002-2122-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, mit LED, 1,00 m
ZK2002-2122-0150 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, mit LED, 1,50 m
ZK2002-2122-0200 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, mit LED, 2,00 m
ZK2002-2124-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3‑polig, mit LED, 0,10 m
ZK2002-2124-0030 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3‑polig, mit LED, 0,30 m
ZK2002-2124-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3‑polig, mit LED, 0,50 m
ZK2002-2124-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3‑polig, mit LED, 1,00 m
ZK2002-2124-0150 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3‑polig, mit LED, 1,50 m
ZK2002-2124-0200 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3‑polig, mit LED, 2,00 m
ZK2002-2200-0010 Sensorleitung, PUR, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig, mit LED – offenes Ende, 0,10 m
ZK2002-2200-0030 Sensorleitung, PUR, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig, mit LED – offenes Ende, 0,30 m
ZK2002-2200-0050 Sensorleitung, PUR, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig, mit LED – offenes Ende, 0,50 m
ZK2002-2200-0100 Sensorleitung, PUR, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig, mit LED – offenes Ende, 1,00 m
ZK2002-2200-0150 Sensorleitung, PUR, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig, mit LED – offenes Ende, 1,50 m
ZK2002-2200-0200 Sensorleitung, PUR, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig, mit LED – offenes Ende, 2,00 m
ZK2002-2400-0010 Sensorleitung, PUR, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3-polig, mit LED – offenes Ende, 0,10 m
ZK2002-2400-0030 Sensorleitung, PUR, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3-polig, mit LED – offenes Ende, 0,30 m
ZK2002-2400-0050 Sensorleitung, PUR, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3-polig, mit LED – offenes Ende, 0,50 m
ZK2002-2400-0100 Sensorleitung, PUR, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3-polig, mit LED – offenes Ende, 1,00 m
ZK2002-2400-0150 Sensorleitung, PUR, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3-polig, mit LED – offenes Ende, 1,50 m
ZK2002-2400-0200 Sensorleitung, PUR, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3-polig, mit LED – offenes Ende, 2,00 m
ZB9041 Sensorleitung, PUR, Flex, 4-adrig, 4 x 0,25 mm², schleppkettentauglich, schwarz, Meterware
ZK2000-3100-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – offenes Ende, 1,00 m
ZK2000-3100-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – offenes Ende, 2,00 m
ZK2000-3100-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – offenes Ende, 5,00 m
ZK2000-3134-0003 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig – offenes Ende, 0,30 m
ZK2000-3300-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig – offenes Ende, 2,00 m
ZK2000-3300-0030 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig – offenes Ende, 3,00 m
ZK2000-3300-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig – offenes Ende, 5,00 m
ZK2000-3300-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig – offenes Ende, 10,00 m
ZK2002-3400-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, mit LED – offenes Ende, 0,10 m
ZK2002-3400-0030 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, mit LED – offenes Ende, 0,30 m
ZK2002-3400-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, mit LED – offenes Ende, 0,50 m
ZK2002-3400-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, mit LED – offenes Ende, 1,00 m
ZK2002-3400-0150 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, mit LED – offenes Ende, 1,50 m
ZK2002-3400-0200 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, mit LED – offenes Ende, 2,00 m
ZK2000-3500-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – DUO: 2 x offenes Ende, 2 x 1,00 m
ZK2000-3500-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – DUO: 2 x offenes Ende, 2 x 2,00 m
ZK2000-3500-0075 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – DUO: 2 x offenes Ende, 2 x 7,50 m
ZK2000-3522-0001 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – DUO: 2 x M8, Kupplung, gerade, Buchse, 2 x 3-polig, 2 x 0,13 m
ZK2000-3522-0006 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – DUO: 2 x M8, Kupplung, gerade, Buchse, 2 x 3-polig, 2 x 0,60 m
ZK2000-3532-0001 Sensorleitung, PUR, flex, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – DUO: 2 x M8, Kupplung, gerade, Buchse, 2 x 4-polig, 2 x 0,13 m
ZB9042 Sensorleitung, PVC, STANDARD, 3-adrig, 3 x 0,25 mm², schwarz, Meterware
ZB9043 Sensorleitung, PVC, STANDARD, 4-adrig, 4 x 0,25 mm², grau, Meterware
ZK2000-2100-3020 Sensorleitung, PVC, standard, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 2,00 m
ZK2000-2122-3005 Sensorleitung, PVC, standard, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 0,50 m
ZK2000-2122-3010 Sensorleitung, PVC, standard, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2000-2122-3020 Sensorleitung, PVC, standard, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 2,00 m
ZK2000-2124-3005 Sensorleitung, PVC, standard, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 0,50 m
ZK2000-2124-3010 Sensorleitung, PVC, standard, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2000-3132-3005 Sensorleitung, PVC, standard, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,50 m
ZK2000-3132-3010 Sensorleitung, PVC, standard, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2000-3132-3020 Sensorleitung, PVC, standard, M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 2,00 m
ZB9044 Sensorleitung, PUR, TORSION, 3 x 0,34 mm², torsionsfähig, schwarz, Meterware
ZK2000-2122-6020 Sensorleitung, PUR, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 2,00 m
ZK2000-2122-6030 Sensorleitung, PUR, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 3,00 m
ZK2000-2122-6050 Sensorleitung, PUR, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2000-2122-6100 Sensorleitung, PUR, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert, 10,00 m
ZK2000-2100-6050 Sensorleitung, PUR, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK2000-2100-6100 Sensorleitung, PUR, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZB9041 Sensorleitung, PUR, Flex, 4-adrig, 4 x 0,25 mm², schleppkettentauglich, schwarz, Meterware
ZK2000-5100-0003 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 0,30 m
ZK2000-5100-0005 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 0,50 m
ZK2000-5100-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK2000-5100-0016 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 1,60 m
ZK2000-5100-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 2,00 m
ZK2000-5100-0030 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 3,00 m
ZK2000-5100-0040 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 4,00 m
ZK2000-5100-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK2000-5100-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK2000-5100-0150 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 15,00 m
ZK2000-5151-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert – M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2000-5151-0030 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert – M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert, 3,00 m
ZK2000-5151-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert – M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2000-5152-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2000-5152-0030 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, A‑kodiert, 3,00 m
ZK2000-5152-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2000-5152-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, A‑kodiert, 10,00 m
ZK2000-5200-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK2000-5200-0030 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 3,00 m
ZK2000-5200-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK2000-5200-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK2000-5200-0150 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 15,00 m
ZK2000-5300-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 5-adrig, 1,00 m
ZK2000-5300-0030 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 5-adrig, 3,00 m
ZK2000-5300-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 5-adrig, 5,00 m
ZK2000-5353-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig, A‑kodiert – M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2000-5353-0030 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig, A‑kodiert – M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig, A‑kodiert, 3,00 m
ZK2000-5353-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig, A‑kodiert – M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2000-5354-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2000-5354-0030 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig, A‑kodiert, 3,00 m
ZK2000-5354-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2000-5354-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig, A‑kodiert, 10,00 m
ZK2000-5400-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK2000-5400-0030 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 3,00 m
ZK2000-5400-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK2000-6100-0005 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 0,50 m
ZK2000-6100-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK2000-6100-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 2,00 m
ZK2000-6100-0030 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 3,00 m
ZK2000-6100-0050 Sensorleitung, M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende, 5 m, 5,00 m
ZK2000-6100-0100 Sensorleitung, M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende, 10 m, 10,00 m
ZK2000-6100-0150 Sensorleitung, M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende, 15 m, 15,00 m
ZK2000-6100-0300 Sensorleitung, M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende, 30 m, 30,00 m
ZK2000-6132-0005 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,50 m
ZK2000-6132-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 10,00 m
ZK2000-6162-0005 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,50 m
ZK2000-6162-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2000-6162-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 2,00 m
ZK2000-6162-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2000-6162-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 10,00 m
ZK2000-6162-0150 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 15,00 m
ZK2000-6164-0005 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,50 m
ZK2000-6164-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2000-6164-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 2,00 m
ZK2000-6164-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2000-6200-0005 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 0,50 m
ZK2000-6200-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK2000-6200-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 2,00 m
ZK2000-6200-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK2000-6200-0080 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 8,00 m
ZK2000-6200-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK2000-6300-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 2,00 m
ZK2000-6300-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK2000-6300-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK2000-6362-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2000-6362-0015 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 1,50 m
ZK2000-6362-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 2,00 m
ZK2000-6362-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2000-6400-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK2000-6400-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK2002-6162-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert, 0,10 m
ZK2002-6162-0030 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert, 0,30 m
ZK2002-6162-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert, 0,50 m
ZK2002-6162-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2002-6162-0150 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert, 1,50 m
ZK2002-6162-0200 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert, 2,00 m
ZK2002-6164-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert, 0,10 m
ZK2002-6164-0030 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert, 0,30 m
ZK2002-6164-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert, 0,50 m
ZK2002-6164-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2002-6164-0150 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert, 1,50 m
ZK2002-6164-0200 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert, 2,00 m
ZK2002-6200-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert – offenes Ende, 0,10 m
ZK2002-6200-0030 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert – offenes Ende, 0,30 m
ZK2002-6200-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert – offenes Ende, 0,50 m
ZK2002-6200-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK2002-6200-0150 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert – offenes Ende, 1,50 m
ZK2002-6200-0200 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert – offenes Ende, 2,00 m
ZK2002-6400-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert – offenes Ende, 0,10 m
ZK2002-6400-0030 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert – offenes Ende, 0,30 m
ZK2002-6400-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert – offenes Ende, 0,50 m
ZK2002-6400-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK2002-6400-0150 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert – offenes Ende, 1,50 m
ZK2002-6400-0200 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert – offenes Ende, 2,00 m
ZK2000-6500-0005 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – DUO: 2 x offenes Ende, 2 x 0,50 m
ZK2000-6500-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – DUO: 2 x offenes Ende, 2 x 1,00 m
ZK2000-6500-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – DUO: 2 x offenes Ende, 2 x 2,00 m
ZK2000-6500-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – DUO: 2 x offenes Ende, 2 x 5,00 m
ZK2000-6500-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – DUO: 2 x offenes Ende, 2 x 10,00 m
ZK2000-6522-0005 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – DUO: 2 x M8, Kupplung, gerade, Buchse, 2 x 3-polig, 2 x 0,50 m
ZK2000-6522-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – DUO: 2 x M8, Kupplung, gerade, Buchse, 2 x 3-polig, 2 x 1,00 m
ZK2000-6522-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – DUO: 2 x M8, Kupplung, gerade, Buchse, 2 x 3-polig, 2 x 2,00 m
ZK2000-6522-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – DUO: 2 x M8, Kupplung, gerade, Buchse, 2 x 3-polig, 2 x 5,00 m
ZK2000-6562-0003 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – DUO: 2 x M12, Kupplung, gerade, Buchse, 2 x 4-polig, 2 x 0,30 m
ZK2000-6562-0005 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – DUO: 2 x M12, Kupplung, gerade, Buchse, 2 x 4-polig, 2 x 0,50 m
ZK2000-6562-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – DUO: 2 x M12, Kupplung, gerade, Buchse, 2 x 4-polig, 2 x 1,00 m
ZK2000-6562-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – DUO: 2 x M12, Kupplung, gerade, Buchse, 2 x 4-polig, 2 x 2,00 m
ZK2000-6562-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – DUO: 2 x M12, Kupplung, gerade, Buchse, 2 x 4-polig, 2 x 5,00 m
ZK2000-8100-0020 Sensorleitung, PVC, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 2,00 m
ZK2000-8100-0030 Sensorleitung, PVC, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 3,00 m
ZK2000-8182-0020 Sensorleitung, PVC, M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 8-polig, A‑kodiert, 2,00 m
ZK2000-8182-0030 Sensorleitung, PVC, M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 8-polig, A‑kodiert, 3,00 m
ZB9043 Sensorleitung, PVC, STANDARD, 4-adrig, 4 x 0,25 mm², grau, Meterware
ZK2000-6522-3005 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – DUO: 2 x M8, Kupplung, gerade, Buchse, 2 x 3-polig, 2 x 0,50 m
ZK2000-7100-0003 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – offenes Ende, 0,30 m
ZK2000-7100-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – offenes Ende, 2,00 m
ZK2000-7100-0030 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – offenes Ende, 3,00 m
ZK2000-7100-0040 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – offenes Ende, 4,00 m
ZK2000-7100-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK2000-7100-0070 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – offenes Ende, 7,00 m
ZK2000-7100-0080 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – offenes Ende, 8,00 m
ZK2000-7100-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK2000-7100-0300 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – offenes Ende, 30,00 m
ZK2000-7122-0005 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, geschirmt, A‑kodiert, 0,50 m
ZK2000-7122-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, geschirmt, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2000-7171-0006 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert, 0,60 m
ZK2000-7171-0010 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert, 1,00 m
ZK2000-7171-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert, 2,00 m
ZK2000-7172-0002 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert, 0,20 m
ZK2000-7172-0005 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert, 0,50 m
ZK2000-7172-0006 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert, 0,60 m
ZK2000-7172-0011 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert, 1,10 m
ZK2000-7172-0025 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert, 2,50 m
ZK2000-7172-0050 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2000-7172-0060 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert, 6,00 m
ZK2000-7172-0100 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert, 10,00 m
ZK2000-7172-0150 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert, 15,00 m
ZK2000-7172-0200 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, geschirmt, A‑kodiert, 20,00 m
ZK2000-8172-0001 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, A‑kodiert, 0,15 m
ZK2000-8172-0020 Sensorleitung, PUR, flex, M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, A‑kodiert, 2,00 m
ZK2000-8100-3010 Sensorleitung, PVC, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK2000-8100-3030 Sensorleitung, PVC, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 3,00 m
ZK2000-8100-3100 Sensorleitung, PVC, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZB9045 Sensorleitung, PUR, TORSION, 4 x 0,5 mm², torsionsfähig, schwarz, Meterware
ZK2000-6162-6020 Sensorleitung, PUR, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 2,00 m
ZK2000-6162-6030 Sensorleitung, PUR, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 3,00 m
ZK2000-6162-6050 Sensorleitung, PUR, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 5,00 m
ZK2000-6162-6100 Sensorleitung, PUR, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 10,00 m
ZK2000-6100-6050 Sensorleitung, PUR, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK2000-6100-6100 Sensorleitung, PUR, M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZS2000-1213 M8, Stecker, Metall, Schneidklemmtechnik, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert, 0,14…0,34 mm², Ø 3,5…5 mm
ZS2000-2210 M8, Stecker, Kunststoff, Schraubtechnik, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm
ZS2000-1313 M8, Stecker, Kunststoff, Schneidklemmtechnik, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert, 0,14…0,34 mm², Ø 3,5…5 mm
ZS2000-2310 M8, Stecker, Kunststoff, Schraubtechnik, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm
ZS2000-2311 M8, Stecker, Kunststoff, Löttechnik, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert, 0,14…0,34 mm², Ø 4…5,5 mm
ZS2000-2331 M8, Stecker, Kunststoff, Löttechnik, gewinkelt, Stift, 4‑polig, A‑kodiert, 0,14…0,25 mm², Ø 3,5…5 mm
ZS2000-1223 M8, Kupplung, Metall, Schneidklemmtechnik, gerade, Buchse, 3-polig, A‑kodiert, 0,14…0,34 mm², Ø 3,5…5 mm
ZS2000-2220 M8, Kupplung, Kunststoff, Schraubtechnik, gerade, Buchse, 3-polig, A‑kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm
ZS2000-2221 M8, Kupplung, Kunststoff, Löttechnik, gerade, Buchse, 3-polig, A‑kodiert, 0,14…0,25 mm², Ø 3,5…5 mm
ZS2000-2241 M8, Kupplung, Kunststoff, Löttechnik, gewinkelt, Buchse, 3-polig, A‑kodiert, 0,14…0,25 mm², Ø 3,5…5 mm
ZS2000-1323 M8, Kupplung, Kunststoff, Schneidklemmtechnik, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,14…0,34 mm², Ø 3,5…5 mm
ZS2000-2320 M8, Kupplung, Kunststoff, Schraubtechnik, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm
ZS2000-2321 M8, Kupplung, Kunststoff, Löttechnik, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,14…0,34 mm², Ø 4…5,5 mm
ZS2000-2341 M8, Kupplung, Kunststoff, Löttechnik, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,14…0,25 mm², Ø 3,5…5 mm
ZS2000-1613 M12, Stecker, Metall, Schneidklemmtechnik, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert, 0,14…0,34 mm², Ø 2,9…5,1 mm
ZS2000-2610 M12, Stecker, Kunststoff, Schraubtechnik, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert, 0,14…1,5 mm², Ø 4…8 mm
ZS2000-2630 M12, Stecker, Kunststoff, Schraubtechnik, gewinkelt, Stift, 4‑polig, A‑kodiert, 0,25…1,5 mm², Ø 4…8 mm
ZS2000-6610 M12, Stecker, Kunststoff, Schraubtechnik, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert, 0,14…0,75 mm², Ø 4…8 mm
ZS2000-2710 M12, Stecker, Kunststoff, Schraubtechnik, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert, 0,25…1,5 mm², Ø 4…8 mm
ZS2000-2730 M12, Stecker, Kunststoff, Schraubtechnik, gewinkelt, Stift, 5-polig, A‑kodiert, 0,25…1,5 mm², Ø 4…8 mm
ZS2000-6710 M12, Stecker, Metall, Schraubtechnik, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert, 0,25…1,5 mm², Ø 4…8 mm
ZS2000-2640 M12, Kupplung, Kunststoff, Schraubtechnik, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,25…1,5 mm², Ø 4…8 mm
ZS2000-2620 M12, Kupplung, Kunststoff, Schraubtechnik, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,25…1,5 mm², Ø 4…8 mm
ZS2000-6620 M12, Kupplung, Kunststoff, Schraubtechnik, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,25…0,75 mm², Ø 4…8 mm
ZS2000-2720 M12, Kupplung, Kunststoff, Schraubtechnik, gerade, Buchse, 5-polig, A‑kodiert, 0,25…1,5 mm², Ø 4…8 mm
ZS2000-2740 M12, Kupplung, Kunststoff, Schraubtechnik, gewinkelt, Buchse, 5-polig, A‑kodiert, 0,25…1,5 mm², Ø 4…8 mm
ZS2000-6720 M12, Kupplung, Metall, Schraubtechnik, gerade, Buchse, 5-polig, A‑kodiert, 0,25…1,5 mm², Ø 4…8 mm
ZS2020-2810 7/8", Stecker, Kunststoff, Schraubtechnik, gerade, Stift, 5-polig, 0,5…1,5 mm², Ø 6…12 mm
ZS2020-2830 7/8", Stecker, Kunststoff, Schraubtechnik, gewinkelt, Stift, 5-polig, 0,5…1,5 mm², Ø 6…8 mm
ZS2020-2820 7/8", Kupplung, Kunststoff, Schraubtechnik, gerade, Buchse, 5-polig, 0,5…1,5 mm², Ø 6…12 mm
ZS2020-2840 7/8", Kupplung, Kunststoff, Schraubtechnik, gewinkelt, Buchse, 5-polig, 0,5…1,5 mm², Ø 6…8 mm
ZS2020-4304 Powerverteiler-Box, 4 x M8, 4-polig, 1 x 7/8“, 5-polig
ZS2020-4308 Powerverteiler-Box, 8 x M8, 4-polig, 1 x 7/8“, 5-polig
ZS2000-3711 M12, Stecker, Kunststoff, Schraubtechnik, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert, 0,25…0,75 mm², Ø 3…6,5 mm
ZS2000-3712 M12, Stecker, Kunststoff, Schraubtechnik, gerade, Stift, 5-polig, Thermoelement-Kompensation, A‑kodiert
ZS2000-4722 M12, Y-Verteiler, 1x M12 (Stift) - 2 x M12 (Buchse), gerade, Stift+Buchse, 5-polig, ungeschirmt, A‑kodiert
ZS2000-5911 M23, Stecker, Metall, Löttechnik, gerade, Stift, 12-polig, 0,14…1,5 mm², Ø 4,5…8,5 mm
ZS2002-0111 D-Sub, IP 67, Stecker, Kunststoff, Löttechnik, gerade, Stift, 25-polig, bis 0,5 mm², Ø 6…12 mm
ZK1090-6292-0000 M12, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, D‑kodiert – RJ45, Kupplung, gerade, Buchse, 8-polig
ZK1090-6666-0000 M12, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, D‑kodiert – M12, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, D-kodiert
ZK2000-2122-0000 M8, Flansch, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert
ZK2000-3132-0000 M8, Flansch, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert
ZK2000-6162-0000 M12, Flansch, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert
ZK2000-8182-0000 M12, Flansch, gerade, Stift, 8-polig, A‑kodiert – M12, Flansch, gerade, Buchse, 8-polig, A‑kodiert
ZS7000-0005 Kabeladapter passiv, EtherCAT P zu EtherCAT: M8-Buchse, EtherCAT-P-kodiert – M8-Buchse, EtherCAT
ZK4000-6200-2010 Motorleitung, PUR, flex, M12, IP 67, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, ungeschirmt, A‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK4000-6200-2030 Motorleitung, PUR, flex, M12, IP 67, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, ungeschirmt, A‑kodiert – offenes Ende, 3,00 m
ZK4000-6200-2050 Motorleitung, PUR, flex, M12, IP 67, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, ungeschirmt, A‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK4000-6200-2100 Motorleitung, PUR, flex, M12, IP 67, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, ungeschirmt, A‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK4000-6261-0005 Motorleitung, PUR, flex, M12, IP 67, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, ungeschirmt, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,50 m
ZK4000-6261-0010 Motorleitung, PUR, flex, M12, IP 67, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, ungeschirmt, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK4000-6261-0020 Motorleitung, PUR, flex, M12, IP 67, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, ungeschirmt, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 2,00 m
ZK4000-6261-0100 Motorleitung, PUR, flex, M12, IP 67, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, ungeschirmt, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 10,00 m
ZK4000-6700-2010 Motorleitung, PUR, flex, M12, IP 67, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK4000-6700-2030 Motorleitung, PUR, flex, M12, IP 67, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert – offenes Ende, 3,00 m
ZK4000-6700-2050 Motorleitung, PUR, flex, M12, IP 67, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK4000-6700-2100 Motorleitung, PUR, flex, M12, IP 67, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK4000-6768-0005 Motorleitung, PUR, flex, M12, IP 67, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 0,50 m
ZK4000-6768-0010 Motorleitung, PUR, flex, M12, IP 67, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 1,00 m
ZK4000-6768-0020 Motorleitung, PUR, flex, M12, IP 67, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 2,00 m
ZK4000-6768-0100 Motorleitung, PUR, flex, M12, IP 67, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert, 10,00 m
ZK4000-6877-0005 AS2000-Motorleitung, schleppkettenfähig, (4 x 0,75 mm²), geschirmt, an EP704x/EJ704x, 0,50 m
ZK4000-6877-0010 AS2000-Motorleitung, schleppkettenfähig, (4 x 0,75 mm²), geschirmt, an EP704x/EJ704x, 1,00 m
ZK4000-6877-0020 AS2000-Motorleitung, schleppkettenfähig, (4 x 0,75 mm²), geschirmt, an EP704x/EJ704x, 2,00 m
ZK4000-6877-0030 AS2000-Motorleitung, schleppkettenfähig, (4 x 0,75 mm²), geschirmt, an EP704x/EJ704x, 3,00 m
ZK4000-6877-0040 AS2000-Motorleitung, schleppkettenfähig, (4 x 0,75 mm²), geschirmt, an EP704x/EJ704x, 4,00 m
ZK4000-6877-0050 AS2000-Motorleitung, schleppkettenfähig, (4 x 0,75 mm²), geschirmt, an EP704x/EJ704x, 5,00 m
ZK4000-6877-0060 AS2000-Motorleitung, schleppkettenfähig, (4 x 0,75 mm²), geschirmt, an EP704x/EJ704x, 6,00 m
ZK4000-6877-0075 AS2000-Motorleitung, schleppkettenfähig, (4 x 0,75 mm²), geschirmt, an EP704x/EJ704x, 7,50 m
ZK4000-6877-0100 AS2000-Motorleitung, schleppkettenfähig, (4 x 0,75 mm²), geschirmt, an EP704x/EJ704x, 10,00 m
ZK4000-7700-0010 AS2000-Motorleitung, schleppkettenfähig, (4 x 0,75 mm²), geschirmt, an EL703x/EL704x/KL253x/KL254x, 1,00 m
ZK4000-7700-0030 AS2000-Motorleitung, schleppkettenfähig, (4 x 0,75 mm²), geschirmt, an EL703x/EL704x/KL253x/KL254x, 2,00 m
ZK4000-7700-0050 AS2000-Motorleitung, schleppkettenfähig, (4 x 0,75 mm²), geschirmt, an EL703x/EL704x/KL253x/KL254x, 5,00 m
ZK4000-7700-0100 AS2000-Motorleitung, schleppkettenfähig, (4 x 0,75 mm²), geschirmt, an EL703x/EL704x/KL253x/KL254x, 10,00 m
ZK4000-5100-2010 AS2000-Encoderleitung, schleppkettenfähig, (5 x 0,25 mm²), geschirmt, an EL703x/EL704x/KL253x/KL254x, 1,00 m
ZK4000-5100-2030 AS2000-Encoderleitung, schleppkettenfähig, (5 x 0,25 mm²), geschirmt, an EL703x/EL704x/KL253x/KL254x, 3,00 m
ZK4000-5100-2050 AS2000-Encoderleitung, schleppkettenfähig, (5 x 0,25 mm²), geschirmt, an EL703x/EL704x/KL253x/KL254x, 5,00 m
ZK4000-5100-2100 AS2000-Encoderleitung, schleppkettenfähig, (5 x 0,25 mm²), geschirmt, an EL703x/EL704x/KL253x/KL254x, 10,00 m
ZK4000-5151-0005 AS2000-Encoderleitung, schleppkettenfähig, (5 x 0,25 mm²), geschirmt, an EP704x/EJ704x, 0,50 m
ZK4000-5151-0010 AS2000-Encoderleitung, schleppkettenfähig, (5 x 0,25 mm²), geschirmt, an EP704x/EJ704x, 1,00 m
ZK4000-5151-0020 AS2000-Encoderleitung, schleppkettenfähig, (5 x 0,25 mm²), geschirmt, an EP704x/EJ704x, 2,00 m
ZK4000-5151-0100 AS2000-Encoderleitung, schleppkettenfähig, (5 x 0,25 mm²), geschirmt, an EP704x/EJ704x, 10,00 m
ZK4000-6100-2010 Versorgungsleitung, PUR, flex, M12, IP 67, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, ungeschirmt, A‑kodiert, 4 x 0,5 mm² – offenes Ende, 1,00 m
ZK4000-6100-2020 Versorgungsleitung, PUR, flex, M12, IP 67, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, ungeschirmt, A‑kodiert, 4 x 0,5 mm² – offenes Ende, 2,00 m
ZK4000-6100-2050 Versorgungsleitung, PUR, flex, M12, IP 67, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, ungeschirmt, A‑kodiert, 4 x 0,5 mm² – offenes Ende, 5,00 m
ZK4000-6100-2100 Versorgungsleitung, PUR, flex, M12, IP 67, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, ungeschirmt, A‑kodiert, 4 x 0,5 mm² – offenes Ende, 10,00 m
ZK4000-6800-2010 Versorgungsleitung, PUR, flex, M12, IP 67, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert, 4 x 0,5 mm² – offenes Ende, 1,00 m
ZK4000-6800-2020 Versorgungsleitung, PUR, flex, M12, IP 67, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert, 4 x 0,5 mm² – offenes Ende, 2,00 m
ZK4000-6800-2050 Versorgungsleitung, PUR, flex, M12, IP 67, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, geschirmt, A‑kodiert, 4 x 0,5 mm² – offenes Ende, 5,00 m
ZB9040 Sensorleitung, PUR, Flex, 3-adrig, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich, schwarz, Meterware
ZK2000-4100-0020 Sensorleitung, PUR, flex, Ø8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – offenes Ende, 2,00 m
ZK2000-4100-0050 Sensorleitung, PUR, flex, Ø8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – offenes Ende, 5,00 m
ZK2000-4132-0020 Sensorleitung, PUR, flex, Ø8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, 2,00 m
ZS5000-0010 Abdeckstopfen, Kunststoff (IP 67) für M8-Außengewinde, 50 Stück
ZS5000-0020 Abdeckstopfen, Kunststoff (IP 67) für M12-Außengewinde, 50 Stück
ZS5000-0030 Stopfen, S8 (IP 67), 50 Stück
ZS5000-0040 Abdeckstopfen, Kunststoff (IP 67) für 7/8"-Außengewinde, 10 Stück
ZS5000-0041 Abdeckstopfen, Kunststoff (IP 67) für 7/8"-Innengewinde, 10 Stück
ZS5000-0050 Abdeckstopfen, Edelstahl (IP 69K) für M8-Außengewinde, 2 Stück
ZS5000-0051 Abdeckstopfen, Edelstahl (IP 69K) für M12-Außengewinde, 4 Stück
ZS5000-0000 Feldbus-Box-Set M8 (Beschriftungsschilder, Abdeckstopfen)
ZS5000-0001 Feldbus-Box-Set Ø8 (Beschriftungsschilder, Abdeckstopfen)
ZS5000-0002 Feldbus-Box-Set M12 (Beschriftungsschilder, Abdeckstopfen)
ZS5000-0003 Montageset C6015/C6017 für Signal-Distribution-Board (EJxxxx)
ZB8800 Drehmoment-Schraubwerkzeug für M8-Leitungen für Stecker mit Rändel, inkl. Ratsche
ZB8800-0001 Aufsatz M12 für ZB8800
ZB8800-0002 Aufsatz M8/feldkonfektionierbar für ZB8800
ZB8801-0000 Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker mit Sechskant, einstellbar
ZB8801-0001 Wechselklinge für M8/SW9 für ZB8801-0000
ZB8801-0002 Wechselklinge für M12/SW13 für ZB8801-0000
ZB8801-0003 Wechselklinge für M12F/SW18 für ZB8801-0000
ZS5300-0001 Montageschiene für 15 Erweiterungs-Box- oder EtherCAT-Box-Module, Edelstahl, 500 mm x 130 mm
ZS5300-0003 Montageplatte für Koppler Box, verzinktes Stahlblech, 270 mm x 30 mm, Stärke: 1,5 mm
ZS5300-0004 Universal-Montagehalterung für eine schmale EtherCAT Box oder Erweiterungs-Box, Edelstahl, 146 mm x 46 mm x 76 mm
ZS5300-0011 Montageschiene für 14 schmale oder 7 breite EtherCAT-Box-Module, Edelstahl, 500 mm
ZS5300-0012 Schirmblech für EtherCAT-Anschluss der EtherCAT-Box-Module mit 30 mm Breite, 10 Stück
BG2000-0000 ATEX-Schutzgehäuse
ZS5100-0000 Beschriftungsschilder unbedruckt, 4 Streifen à 10 Stück
ZS0000 Einmalkosten für individuelle Bedruckung der Beschriftungsschilder
ZS5100-xxxx Beschriftungsschilder bedruckt, 4 Streifen à 10 Stück, auf Anfrage
ZB7101-0050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 2 x 0,75 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 9,0 mm (±0,2 mm), 5,00 m
ZB7101-0100 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 2 x 0,75 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 9,0 mm (±0,2 mm), 10,00 m
ZB7101-0250 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 2 x 0,75 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 9,0 mm (±0,2 mm), 25,00 m
ZB7101-0500 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 2 x 0,75 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 9,0 mm (±0,2 mm), 50,00 m
ZB7101-1000 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 2 x 0,75 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 9,0 mm (±0,2 mm), 100,00 m
ZB7101-R001 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 2 x 0,75 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 9,0 mm (±0,2 mm), 250,00 m
ZB7101-R002 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 2 x 0,75 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 9,0 mm (±0,2 mm), 500 m
ZB7101-R003 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 2 x 0,75 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 9,0 mm (±0,2 mm), 1000 m
ZK7102-0607-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 2+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B12, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 2+4, EtherCAT-kodiert, 1,00 m
ZK7102-0607-A020 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 2+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B12, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 2+4, EtherCAT-kodiert, 2,00 m
ZK7102-0607-A050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 2+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B12, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 2+4, EtherCAT-kodiert, 5,00 m
ZK7102-0607-A100 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 2+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B12, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 2+4, EtherCAT-kodiert, 10,00 m
ZK7102-0700-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 2+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-0700-A030 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 2+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 3,00 m
ZK7102-0700-A050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 2+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK7102-0700-A100 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 2+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK7102-AA00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 2+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-AA00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 2+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-AA03-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 2+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gewinkelt | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-AB00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 2+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-AB00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 2+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-AB03-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 2+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gewinkelt | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-BE00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 2+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-BE00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 2+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-BE00-A030 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 2+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 3,00 m
ZK7102-BF00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 2+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-BF00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 2+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-BF00-A030 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 2+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 3,00 m
ZK7102-AC00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 2+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-AC00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 2+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-AD00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 2+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-AD00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 2+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-BG00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 2+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-BG00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 2+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-BH00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 2+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-BH00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 2+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-AE00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 2+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-AE00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 2+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-AF00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 2+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-AF00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 2+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-BI00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 2+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-BI00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 2+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-BJ00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 2+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-BJ00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 2+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZS7100-A001 B12, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 2+4 Pin, EtherCAT‑kodiert
ZS7100-A002 B12, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 2+4 Pin, EtherCAT‑kodiert
ZB7100-0050 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 2 x 0,75 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 9,0 mm (±0,2 mm), 5,00 m
ZB7100-0100 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 2 x 0,75 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 9,0 mm (±0,2 mm), 10,00 m
ZB7100-0250 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 2 x 0,75 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 9,0 mm (±0,2 mm), 25,00 m
ZB7100-0500 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 2 x 0,75 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 9,0 mm (±0,2 mm), 50,00 m
ZB7100-1000 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 2 x 0,75 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 9,0 mm (±0,2 mm), 100,00 m
ZB7100-R001 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 2 x 0,75 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 9,0 mm (±0,2 mm), 250,00 m
ZB7100-R002 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 2 x 0,75 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 9,0 mm (±0,2 mm), 500 m
ZB7100-R003 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 2 x 0,75 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 9,0 mm (±0,2 mm), 1000 m
ZK7102-0607-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B12, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 2+4, EtherCAT-P-kodiert, 1,00 m
ZK7102-0607-0050 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B12, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 2+4, EtherCAT-P-kodiert, 5,00 m
ZK7102-0607-0070 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B12, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 2+4, EtherCAT-P-kodiert, 7,00 m
ZK7102-0607-0100 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B12, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 2+4, EtherCAT-P-kodiert, 10,00 m
ZK7102-0607-0130 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B12, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 2+4, EtherCAT-P-kodiert, 13,00 m
ZK7102-0607-0150 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B12, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 2+4, EtherCAT-P-kodiert, 15,00 m
ZK7102-0700-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-0700-0050 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK7102-0700-0100 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK7102-AA00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-AA00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-AB00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 2+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-AB00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 2+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-BE00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-BE00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-BF00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 2+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-BF00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 2+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-AC00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-AC00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-AC00-0035 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 3,50 m
ZK7102-AD00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 2+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-AD00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 2+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-BG00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-BG00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-BH00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 2+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-BH00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 2+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-AE00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-AE00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-AF00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 2+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-AF00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 2+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-BI00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-BI00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7102-BJ00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 2+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7102-BJ00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B12, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 2+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZS7100-0001 B12, Stecker, gerade, Stift+Stift, 2+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert
ZS7100-0002 B12, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert
ZB7202-0050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 5,00 m
ZB7202-0100 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 10,00 m
ZB7202-0250 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 25,00 m
ZB7202-0500 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 50,00 m
ZB7202-1000 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 100,00 m
ZB7202-R001 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 250,00 m
ZB7202-R002 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 500 m
ZB7202-R003 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 1000 m
ZK7206-1819-A003 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert, 0,30 m
ZK7206-1819-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert, 1,00 m
ZK7206-1819-A050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert, 5,00 m
ZK7206-1819-A100 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert, 10,00 m
ZK7206-1819-A150 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert, 15,00 m
ZK7206-1900-A003 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 0,30 m
ZK7206-1900-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-1900-A050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK7206-1900-A100 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK7206-AG00-A001 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-AG00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-AG00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-AH00-A001 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-AH00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-AH00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-BK00-A001 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-BK00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-BK00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-BL00-A001 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-BL00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-BL00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-AI00-A001 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-AI00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-AI00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-AJ00-A001 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-AJ00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-AJ00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-BM00-A001 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-BM00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-BM00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-BN00-A001 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-BN00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-BN00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-AK00-A001 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-AK00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-AK00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-AL00-A001 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-AL00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-AL00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-BO00-A001 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-BO00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-BO00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-BP00-A001 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-BP00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-BP00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZB7202-0050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 5,00 m
ZB7202-0100 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 10,00 m
ZB7202-0250 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 25,00 m
ZB7202-0500 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 50,00 m
ZB7202-1000 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 100,00 m
ZB7202-R001 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 250,00 m
ZB7202-R002 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 500 m
ZB7202-R003 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 1000 m
ZK7606-1819-A010 B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert, 1,00 m
ZK7606-1819-A050 B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert, 5,00 m
ZK7606-1819-A100 B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert, 10,00 m
ZK7606-1900-A010 B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-1900-A050 B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK7606-1900-A100 B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK7606-AG00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-AG00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-AH00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-AH00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-AI00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-AI00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-AJ00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-AJ00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-AK00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-AK00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-AL00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-AL00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-BK00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-BK00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-BL00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-BL00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-BM00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-BM00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-BN00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-BN00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-BO00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-BO00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-BP00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-BP00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZS7200-A001 B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 2+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert
ZS7200-A002 B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 2+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert
ZB7211-0050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 5,00 m
ZB7211-0100 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 10,00 m
ZB7211-0250 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 25,00 m
ZB7211-0500 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 50,00 m
ZB7211-1000 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 100,00 m
ZB7211-R001 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 250,00 m
ZB7211-R002 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 500 m
ZB7211-R003 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 1000 m
ZK7210-1819-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert, 1,00 m
ZK7210-1819-A050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert, 5,00 m
ZK7210-1819-A100 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert, 10,00 m
ZK7210-1900-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK7210-1900-A050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK7210-1900-A100 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK7210-AG00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-AG00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7210-AH00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-AH00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7210-BK00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-BK00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7210-BL00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-BL00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7210-AI00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-AI00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7210-AJ00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-AJ00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7210-BM00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-BM00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7210-BN00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-BN00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7210-AK00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-AK00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7210-AL00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-AL00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7210-BO00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-BO00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7210-BP00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-BP00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZB7211-0050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 5,00 m
ZB7211-0100 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 10,00 m
ZB7211-0250 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 25,00 m
ZB7211-0500 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 50,00 m
ZB7211-1000 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 100,00 m
ZB7211-R001 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 250,00 m
ZB7211-R002 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 500 m
ZB7211-R003 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 1000 m
ZK7610-1819-A010 B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert, 1,00 m
ZK7610-1819-A050 B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert, 5,00 m
ZK7610-1819-A100 B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert, 10,00 m
ZK7610-1900-A010 B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-1900-A050 B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK7610-1900-A100 B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK7610-AG00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-AG00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-AH00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-AH00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-AI00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-AI00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-AJ00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-AJ00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-AK00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-AK00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-AL00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-AL00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-BK00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-BK00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-BL00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-BL00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-BM00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-BM00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-BN00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-BN00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-BO00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-BO00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-BP00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-BP00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZS7200-A003 B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 2+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert
ZS7200-A004 B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 2+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert
ZB7200-0050 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 5,00 m
ZB7200-0100 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 10,00 m
ZB7200-0250 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 25,00 m
ZB7200-0500 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 50,00 m
ZB7200-1000 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 100,00 m
ZB7200-R001 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 250,00 m
ZB7200-R002 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 500 m
ZB7200-R003 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 1000 m
ZK7206-1819-0003 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-P-kodiert, 0,30 m
ZK7206-1819-0004 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-P-kodiert, 0,40 m
ZK7206-1819-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-P-kodiert, 0,50 m
ZK7206-1819-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-P-kodiert, 1,00 m
ZK7206-1819-0020 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-P-kodiert, 2,00 m
ZK7206-1819-0050 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-P-kodiert, 5,00 m
ZK7206-1819-0100 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-P-kodiert, 10,00 m
ZK7206-1900-0003 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 0,30 m
ZK7206-1900-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-AG00-0001 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-AG00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-AG00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-AH00-0001 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-AH00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-AH00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-BK00-0001 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-BK00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-BK00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-BL00-0001 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-BL00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-BL00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-AI00-0001 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-AI00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-AI00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-AJ00-0001 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-AJ00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-AJ00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-BM00-0001 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-BM00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-BM00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-BN00-0001 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-BN00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-BN00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-AK00-0001 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-AK00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-AK00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-AL00-0001 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-AL00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-AL00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-BO00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-BO00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7206-BO00-0001 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-BP00-0001 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,10 m
ZK7206-BP00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7206-BP00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZB7200-0050 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 5,00 m
ZB7200-0100 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 10,00 m
ZB7200-0250 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 25,00 m
ZB7200-0500 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 50,00 m
ZB7200-1000 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 100,00 m
ZB7200-R001 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 250,00 m
ZB7200-R002 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 500 m
ZB7200-R003 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm), 1000 m
ZK7606-1819-0010 B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, Polzahl 3+4, EtherCAT-P-kodiert, 1,00 m
ZK7606-1819-0050 B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, Polzahl 3+4, EtherCAT-P-kodiert, 5,00 m
ZK7606-1819-0100 B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, Polzahl 3+4, EtherCAT-P-kodiert, 10,00 m
ZK7606-1900-0010 B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-1900-0100 B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK7606-1900-0050 B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK7606-AG00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-AG00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-AH00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-AH00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-BK00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-BK00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-BL00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-BL00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-AI00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-AI00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-AJ00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-AJ00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-BM00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-BM00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-BN00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-BN00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-AK00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-AK00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-AL00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-AL00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-BO00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-BO00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7606-BP00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7606-BP00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZS7200-0001 B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, 2+PE+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert
ZS7200-0002 B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 2+PE+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert
ZB7210-0050 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 5,00 m
ZB7210-0100 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 10,00 m
ZB7210-0250 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 25,00 m
ZB7210-0500 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 50,00 m
ZB7210-1000 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 100,00 m
ZB7210-R001 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 250,00 m
ZB7210-R002 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 500 m
ZB7210-R003 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 1000 m
ZK7210-1819-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-P-kodiert, 1,00 m
ZK7210-1819-0020 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-P-kodiert, 2,00 m
ZK7210-1819-0050 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-P-kodiert, 5,00 m
ZK7210-1819-0100 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-P-kodiert, 10,00 m
ZK7210-1900-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende
ZK7210-AG00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-AG00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7210-AH00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-AH00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7210-BK00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-BK00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7210-BL00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-BL00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7210-AI00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-AI00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7210-AJ00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-AJ00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7210-BM00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-BM00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7210-BN00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-BN00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7210-AK00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-AK00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7210-AL00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-AL00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7210-BO00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-BO00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7210-BP00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7210-BP00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZB7210-0050 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 5,00 m
ZB7210-0100 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 10,00 m
ZB7210-0250 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 25,00 m
ZB7210-0500 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 50,00 m
ZB7210-1000 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 100,00 m
ZB7210-R001 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 250,00 m
ZB7210-R002 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 500 m
ZB7210-R003 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,1 mm (±0,2 mm), 1000 m
ZK7610-1819-0010 B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, Polzahl 3+4, EtherCAT-P-kodiert, 1,00 m
ZK7610-1819-0050 B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, Polzahl 3+4, EtherCAT-P-kodiert, 5,00 m
ZK7610-1819-0100 B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, Polzahl 3+4, EtherCAT-P-kodiert, 10,00 m
ZK7610-1900-0010 B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-1900-0050 B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK7610-1900-0100 B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK7610-AG00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-AG00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-AH00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-AH00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-AI00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-AI00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-AJ00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-AJ00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-AK00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-AK00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-AL00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-AL00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-BK00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-BK00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-BL00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-BL00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-BM00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-BM00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-BN00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-BN00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-BO00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-BO00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7610-BP00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7610-BP00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZS7200-0003 B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, 2+PE+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert
ZS7200-0004 B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 2+PE+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert
ZB7213-0050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,8 mm (±0,2 mm), 5,00 m
ZB7213-0100 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,8 mm (±0,2 mm), 10,00 m
ZB7213-0250 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,8 mm (±0,2 mm), 25,00 m
ZB7213-0500 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,8 mm (±0,2 mm), 50,00 m
ZB7213-1000 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,8 mm (±0,2 mm), 100,00 m
ZB7213-R001 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,8 mm (±0,2 mm), 250,00 m
ZB7213-R002 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,8 mm (±0,2 mm), 500 m
ZB7213-R003 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,8 mm (±0,2 mm), 1000 m
ZK7224-2425-A250 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 4+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 4+4, EtherCAT-kodiert, 25,00 m
ZK7224-2500-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 4+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende
ZK7224-AM00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 4+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7224-AN00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 4+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7224-BQ00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 4+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7224-BR00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 4+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7224-AO00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 4+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7224-AP00-A020 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 4+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 2,00 m
ZK7224-BS00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 4+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7224-BT00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 4+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7224-AQ00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 4+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7224-AR00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 4+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7224-BU00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 4+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7224-BV00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 4+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZS7200-A005 B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 4+4 Pin, EtherCAT‑kodiert
ZS7200-A006 B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 4+4 Pin, EtherCAT‑kodiert
ZB7203-0050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 5,00 m
ZB7203-0100 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 10,00 m
ZB7203-0250 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 25,00 m
ZB7203-0500 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 50,00 m
ZB7203-1000 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 100,00 m
ZB7203-R001 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 250,00 m
ZB7203-R002 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 500 m
ZB7203-R003 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 1000 m
ZK7208-3031-A004 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, 0,40 m
ZK7208-3031-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, 0,50 m
ZK7208-3031-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, 1,00 m
ZK7208-3031-A050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, 5,00 m
ZK7208-3031-A100 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, 10,00 m
ZK7208-3031-A150 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, 15,00 m
ZK7208-3031-A250 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, 25,00 m
ZK7208-3100-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-3100-A050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK7208-3100-A100 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK7208-AS00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-AS00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-AT00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-AT00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-AT00-A030 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 3,00 m
ZK7208-BW00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-BW00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-BW00-A030 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 3,00 m
ZK7208-BX00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-BX00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-BX00-A030 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 3,00 m
ZK7208-AU00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-AU00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-AV00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-AV00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-BY00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-BY00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-BZ00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-BZ00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-AW00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-AW00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-AX00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-AX00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-CA00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-CA00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-CB00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-CB00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-CB51-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x M8 Stift (EtherCAT) | 1 x M8 Buchse (Power) | 1 x PE, 0,50 m
ZB7203-0050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 5,00 m
ZB7203-0100 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 10,00 m
ZB7203-0250 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 25,00 m
ZB7203-0500 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 50,00 m
ZB7203-1000 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 100,00 m
ZB7203-R001 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 250,00 m
ZB7203-R002 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 500 m
ZB7203-R003 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 1000 m
ZK7608-3031-A010 B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, 1,00 m
ZK7608-3031-A050 B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, 5,00 m
ZK7608-3031-A100 B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, 10,00 m
ZK7608-3100-A010 B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-3100-A050 B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK7608-3100-A100 B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK7608-AS00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-AS00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-AT00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-AT00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-AU00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-AU00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-AV00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-AV00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-AW00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-AW00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-AX00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-AX00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-BW00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-BW00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-BX00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-BX00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-BY00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-BY00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-BZ00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-BZ00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-CA00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-CA00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-CB00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-CB00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZS7200-A007 B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert
ZS7200-A008 B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert
ZS7200-A010 B17, Kupplung, gerade, Stift+Buchse, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert
ZB7215-0050 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,8 mm (±0,2 mm), 5,00 m
ZB7215-0100 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,8 mm (±0,2 mm), 10,00 m
ZB7215-0250 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,8 mm (±0,2 mm), 25,00 m
ZB7215-0500 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,8 mm (±0,2 mm), 50,00 m
ZB7215-1000 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,8 mm (±0,2 mm), 100,00 m
ZB7215-R001 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,8 mm (±0,2 mm), 250,00 m
ZB7215-R002 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,8 mm (±0,2 mm), 500 m
ZB7215-R003 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,8 mm (±0,2 mm), 1000 m
ZK7224-2425-0100 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 4+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 4+4, EtherCAT-P-kodiert, 10,00 m
ZK7224-2425-0150 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 4+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 4+4, EtherCAT-P-kodiert, 15,00 m
ZK7224-2500-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 4+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende
ZK7224-AM00-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 4+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7224-AN00-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 4+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7224-BQ00-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 4+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7224-BR00-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 4+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7224-AO00-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 4+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7224-AP00-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 4+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7224-BS00-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 4+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7224-BT00-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 4+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7224-AQ00-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 4+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7224-AR00-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 4+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7224-BU00-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 4+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7224-BV00-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 4+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZS7200-0005 B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, 4+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert
ZS7200-0006 B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 4+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert
ZB7201-0050 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 5,00 m
ZB7201-0100 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 10,00 m
ZB7201-0250 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 25,00 m
ZB7201-0500 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 50,00 m
ZB7201-1000 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 100,00 m
ZB7201-R001 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 250,00 m
ZB7201-R002 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 500 m
ZB7201-R003 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 1000 m
ZK7208-3031-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-P-kodiert, 1,00 m
ZK7208-3031-0050 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-P-kodiert, 5,00 m
ZK7208-3031-0100 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-P-kodiert, 10,00 m
ZK7208-3031-0220 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-P-kodiert, 22,00 m
ZK7208-3031-0410 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-P-kodiert, 41,00 m
ZK7208-3100-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende
ZK7208-AS00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-AS00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-AT00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-AT00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-BW00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-BW00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-BX00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-BX00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-AU00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-AU00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-AU00-0035 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 3,50 m
ZK7208-AV00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-AV00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-BY00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-BY00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-BZ00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-BZ00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-AW00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-AW00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-AX00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-AX00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-CA00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-CA00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7208-CB00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7208-CB00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZB7201-0050 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 5,00 m
ZB7201-0100 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 10,00 m
ZB7201-0250 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 25,00 m
ZB7201-0500 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 50,00 m
ZB7201-1000 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 100,00 m
ZB7201-R001 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 250,00 m
ZB7201-R002 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 500 m
ZB7201-R003 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm), 1000 m
ZK7608-3031-0010 B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-P-kodiert, 1,00 m
ZK7608-3031-0050 B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-P-kodiert, 5,00 m
ZK7608-3031-0100 B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-P-kodiert, 10,00 m
ZK7608-3100-0010 B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-3100-0050 B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK7608-3100-0100 B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 10,00 m
ZK7608-AS00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-AS00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-AT00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-AT00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-BW00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-BW00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-BX00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-BX00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-AU00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-AU00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-AV00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-AV00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-BY00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-BY00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-BZ00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-BZ00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-AW00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-AW00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-AX00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-AX00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-CA00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-CA00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7608-CB00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7608-CB00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZS7200-0007 B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert
ZS7200-0008 B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert
ZB7305-0050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 5,00 m
ZB7305-0100 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 10,00 m
ZB7305-0250 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 25,00 m
ZB7305-0500 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 50,00 m
ZB7305-R001 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 100,00 m
ZB7305-R002 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 250,00 m
ZB7305-R003 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 500 m
ZB7305-R004 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 1000 m
ZK7314-3031-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B23, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B23, Stecker, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, 0,50 m
ZK7314-3031-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B23, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B23, Stecker, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, 1,00 m
ZK7314-3031-A030 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B23, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B23, Stecker, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, 3,00 m
ZK7314-3031-A050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B23, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B23, Stecker, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, 5,00 m
ZK7314-3031-A100 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B23, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B23, Stecker, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, 10,00 m
ZK7314-3031-A150 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B23, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B23, Stecker, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, 15,00 m
ZK7314-3031-A250 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B23, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B23, Stecker, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, 25,00 m
ZK7314-3100-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B23, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende
ZK7314-AS00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7314-AS00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7314-AS00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7314-AT00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7314-AT00-A005 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7314-AT00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7314-BW00-A030 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 3,00 m
ZK7314-BX00-A020 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 2,00 m
ZK7314-BX00-A030 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 3,00 m
ZB7305-0050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 5,00 m
ZB7305-0100 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 10,00 m
ZB7305-0250 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 25,00 m
ZB7305-0500 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 50,00 m
ZB7305-R001 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 100,00 m
ZB7305-R002 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 250,00 m
ZB7305-R003 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 500 m
ZB7305-R004 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 1000 m
ZK7714-3031-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B23, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B23, Stecker, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert
ZK7714-3100-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B23, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende
ZK7714-AS00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7714-AT00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7714-BW00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7714-BX00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZS7300-A001 B23, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert
ZS7300-A002 B23, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert
ZB7304-0050 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 5,00 m
ZB7304-0100 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 10,00 m
ZB7304-0250 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 25,00 m
ZB7304-0500 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 50,00 m
ZB7304-R001 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 100,00 m
ZB7304-R002 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 250,00 m
ZB7304-R003 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 500 m
ZB7304-R004 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 1000 m
ZK7314-3031-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B23, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B23, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-P-kodiert, 1,00 m
ZK7314-3031-0025 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B23, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B23, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-P-kodiert, 2,50 m
ZK7314-3031-0030 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B23, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B23, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-P-kodiert, 3,00 m
ZK7314-3100-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B23, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende
ZK7314-AS00-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7314-AS00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7314-AT00-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7314-AT00-0005 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,50 m
ZK7314-AT00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7314-BW00-0003 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,30 m
ZK7314-BW00-0030 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 3,00 m
ZK7314-BX00-0003 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 0,30 m
ZK7314-BX00-0030 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 3,00 m
ZB7304-0050 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 5,00 m
ZB7304-0100 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 10,00 m
ZB7304-0250 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 25,00 m
ZB7304-0500 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 50,00 m
ZB7304-R001 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 100,00 m
ZB7304-R002 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 250,00 m
ZB7304-R003 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 500 m
ZB7304-R004 EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm), 1000 m
ZK7714-3031-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B23, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B23, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-P-kodiert
ZK7714-3100-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B23, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende
ZK7714-AS00-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7714-AT00-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7714-BW00-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7714-BX00-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B23, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZS7300-0001 B23, Stecker, gerade, Stift+Stift, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert
ZS7300-0002 B23, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert
ZB7401-xxxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 16 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 24,0 mm (±0,2 mm)
ZK7425-3031-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B40, Stecker, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, 1,00 m
ZK7425-3031-A030 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B40, Stecker, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, 3,00 m
ZK7425-3031-A050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B40, Stecker, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, 5,00 m
ZK7425-3100-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK7425-3100-A030 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 3,00 m
ZK7425-3100-A050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK7425-AS00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7425-AS00-A030 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 3,00 m
ZK7425-AS00-A050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 5,00 m
ZK7425-AT00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7425-AT00-A030 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 3,00 m
ZK7425-AT00-A050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 5,00 m
ZK7425-BW00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7425-BW00-A030 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 3,00 m
ZK7425-BW00-A050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 5,00 m
ZK7425-BX00-A010 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7425-BX00-A030 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 3,00 m
ZK7425-BX00-A050 EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 5,00 m
ZB7401-xxxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 16 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 24,0 mm (±0,2 mm)
ZK7825-3031-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B40, Stecker, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert
ZK7825-3100-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende
ZK7825-AS00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7825-AT00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7825-BW00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7825-BX00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZS7400-A001 B40, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert
ZS7400-A002 B40, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert
ZB7400-xxxx EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 16 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 24,0 mm (±0,2 mm)
ZK7425-3031-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B40, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-P-kodiert, 1,00 m
ZK7425-3031-0030 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B40, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-P-kodiert, 3,00 m
ZK7425-3031-0050 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B40, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-P-kodiert, 5,00 m
ZK7425-3100-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 1,00 m
ZK7425-3100-0030 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 3,00 m
ZK7425-3100-0050 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende, 5,00 m
ZK7425-AS00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7425-AS00-0030 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 3,00 m
ZK7425-AS00-0050 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 5,00 m
ZK7425-AT00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7425-AT00-0030 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 3,00 m
ZK7425-AT00-0050 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 5,00 m
ZK7425-BW00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7425-BW00-0030 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 3,00 m
ZK7425-BW00-0050 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 5,00 m
ZK7425-BX00-0010 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 1,00 m
ZK7425-BX00-0030 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 3,00 m
ZK7425-BX00-0050 EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende, 5,00 m
ZB7400-xxxx EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 16 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 24,0 mm (±0,2 mm)
ZK7825-3031-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – B40, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+4, EtherCAT-P-kodiert
ZK7825-3100-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert – offenes Ende
ZK7825-AS00-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7825-AT00-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7825-BW00-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7825-BX00-0xxx EtherCAT-P-Leitung, PUR, flex, B40, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZS7400-0001 B40, Stecker, gerade, Stift+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert
ZS7400-0002 B40, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT‑P‑kodiert
ZB8802-0001 Schraubwerkzeug für B12-Steckverbinder, SW17
ZB8802-0002 Schraubwerkzeug für B17-Steckverbinder, SW22
ZB8802-0003 Schraubwerkzeug für B23-Steckverbinder, SW27
ZB8810-0000 Crimpzange für Ethernet-Element, M8-, B12-, B17-, B23-Kontakte
ZB8810-0001 Crimpeinsatz und Locator für Ethernet-Element, M8-, B12-, B17-Kontakte
ZB8810-0002 Crimpeinsatz und Locator für Ethernet-Element, M8- und B23-Kontakte
ZS7000-C001 Crimpkontakt Ethernet-Element, Stift, VPE = 50 Stück
ZS7000-C002 Crimpkontakt Ethernet-Element, Buchse, VPE = 50 Stück
ZS7000-C003 Crimpkontakt B12, Stift, 0,75 mm², VPE = 50 Stück
ZS7000-C004 Crimpkontakt B12, Buchse, 0,75 mm², VPE = 50 Stück
ZS7000-C005 Crimpkontakt B17, Stift, 1,5 mm², VPE = 50 Stück
ZS7000-C006 Crimpkontakt B17, Buchse, 1,5 mm², VPE = 50 Stück
ZS7000-C007 Crimpkontakt B17, Stift, 2,5 mm², VPE = 50 Stück
ZS7000-C008 Crimpkontakt B17, Buchse, 2,5 mm², VPE = 50 Stück
ZS7000-C009 Crimpkontakt B23, Stift, 4 mm², VPE = 50 Stück
ZS7000-C010 Crimpkontakt B23, Buchse, 4 mm², VPE = 50 Stück
ZS7000-C013 Crimpkontakt B23, Buchse, 2,5 mm², VPE = 50 Stück
ZS7000-C014 Crimpkontakt B23, Stift, 2,5 mm², VPE = 50 Stück
ZS7000-C015 Crimpkontakt B23, Stift, 1,5 mm², VPE = 50 Stück
ZS7000-C016 Crimpkontakt B23, Buchse, 1,5 mm², VPE = 50 Stück
ZS7000-C017 Crimpkontakt B23, Stift, 2,5 mm², VPE = 50 Stück
ZS7000-C018 Crimpkontakt B23, Buchse, 2,5 mm², VPE = 50 Stück
ZS7100-B001 Schutzkappe B12, Kupplung/Flansche, Kunststoff, schwarz, IP 67, VPE = 10 Stück
ZS7100-B002 Schutzkappe B12, Kupplung/Flansche, Metall, IP 67, VPE = 5 Stück
ZS7100-B003 Schutzkappe B12, Stecker, Kunststoff, schwarz, IP 67, VPE = 10 Stück
ZS7100-B004 Schutzkappe B12, Stecker, Metall, IP 67, VPE = 5 Stück
ZS7100-B005 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B12, rot, VPE = 10 Stück
ZS7100-B006 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B12, gelb, VPE = 10 Stück
ZS7100-B007 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B12, blau, VPE = 10 Stück
ZS7100-B008 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B12, grün, VPE = 10 Stück
ZS7100-B015 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B12, orange, VPE = 10 Stück
ZS7100-B016 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B12, grau, VPE = 10 Stück
ZS7100-B009 Farbkodierung Flansch Vorderwand-/Hinterwandmontage B12, rot, VPE = 10 Stück
ZS7100-B010 Farbkodierung Flansch Vorderwand-/Hinterwandmontage B12, gelb, VPE = 10 Stück
ZS7100-B011 Farbkodierung Flansch Vorderwand-/Hinterwandmontage B12, blau, VPE = 10 Stück
ZS7100-B012 Farbkodierung Flansch Vorderwand-/Hinterwandmontage B12, grün, VPE = 10 Stück
ZS7100-B013 Farbkodierung Flansch Vorderwand-/Hinterwandmontage B12, orange, VPE = 10 Stück
ZS7100-B014 Farbkodierung Flansch Vorderwand-/Hinterwandmontage B12, grau, VPE = 10 Stück
ZS7200-B001 Schutzkappe B17, Kupplung/Flansche, Kunststoff, schwarz, IP 67, VPE = 10 Stück
ZS7200-B002 Schutzkappe B17, Kupplung/Flansche, Metall, IP 67, VPE = 5 Stück
ZS7200-B003 Schutzkappe B17, Stecker, Kunststoff, schwarz, IP 67, VPE = 10 Stück
ZS7200-B004 Schutzkappe B17, Stecker, Metall, IP 67, VPE = 5 Stück
ZS7200-B005 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B17, rot, VPE = 10 Stück
ZS7200-B006 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B17, gelb, VPE = 10 Stück
ZS7200-B007 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B17, blau, VPE = 10 Stück
ZS7200-B008 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B17, grün, VPE = 10 Stück
ZS7200-B015 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B17, orange, VPE = 10 Stück
ZS7200-B016 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B17, grau, VPE = 10 Stück
ZS7200-B009 Farbkodierung Flansch Vorderwand-/Hinterwandmontage B17, rot, VPE = 10 Stück
ZS7200-B010 Farbkodierung Flansch Vorderwand-/Hinterwandmontage B17, gelb, VPE = 10 Stück
ZS7200-B011 Farbkodierung Flansch Vorderwand-/Hinterwandmontage B17, blau, VPE = 10 Stück
ZS7200-B012 Farbkodierung Flansch Vorderwand-/Hinterwandmontage B17, grün, VPE = 10 Stück
ZS7200-B013 Farbkodierung Flansch Vorderwand-/Hinterwandmontage B17, orange, VPE = 10 Stück
ZS7200-B014 Farbkodierung Flansch Vorderwand-/Hinterwandmontage B17, grau, VPE = 10 Stück
ZS7300-B001 Schutzkappe B23, Kupplung/Flansche, Kunststoff, schwarz, IP 67, VPE = 10 Stück
ZS7300-B002 Schutzkappe B23, Kupplung/Flansche, Metall, IP 67, VPE = 5 Stück
ZS7300-B003 Schutzkappe B23, Stecker, Kunststoff, schwarz, IP 67, VPE = 10 Stück
ZS7300-B004 Schutzkappe B23, Stecker, Metall, IP 67, VPE = 5 Stück
ZS7300-B005 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B23, rot, VPE = 10 Stück
ZS7300-B006 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B23, gelb, VPE = 10 Stück
ZS7300-B007 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B23, blau, VPE = 10 Stück
ZS7300-B008 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B23, grün, VPE = 10 Stück
ZS7300-B015 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B23, orange, VPE = 10 Stück
ZS7300-B016 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B23, grau, VPE = 10 Stück
ZS7300-B009 Farbkodierung Flansch Vorderwand-/Hinterwandmontage B23, rot, VPE = 10 Stück
ZS7300-B010 Farbkodierung Flansch Vorderwand-/Hinterwandmontage B23, gelb, VPE = 10 Stück
ZS7300-B011 Farbkodierung Flansch Vorderwand-/Hinterwandmontage B23, blau, VPE = 10 Stück
ZS7300-B012 Farbkodierung Flansch Vorderwand-/Hinterwandmontage B23, grün, VPE = 10 Stück
ZS7300-B013 Farbkodierung Flansch Vorderwand-/Hinterwandmontage B23, orange, VPE = 10 Stück
ZS7300-B014 Farbkodierung Flansch Vorderwand-/Hinterwandmontage B23, grau, VPE = 10 Stück
ZS7400-B001 Schutzkappe B40, Kupplung/Flansche, Kunststoff, schwarz, IP 67, VPE = 10 Stück
ZS7400-B002 Schutzkappe B40, Kupplung/Flansche, Metall, IP 67, VPE = 5 Stück
ZS7400-B003 Schutzkappe B40, Stecker, Kunststoff, schwarz, IP 67, VPE = 10 Stück
ZS7400-B004 Schutzkappe B40, Stecker, Metall, IP 67, VPE = 5 Stück
ZS7400-B005 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B40, rot, VPE = 10 Stück
ZS7400-B006 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B40, gelb, VPE = 10 Stück
ZS7400-B007 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B40, blau, VPE = 10 Stück
ZS7400-B008 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B40, grün, VPE = 10 Stück
ZS7400-B015 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B40, orange, VPE = 10 Stück
ZS7400-B016 Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B40, grau, VPE = 10 Stück
Z1000 Standardstecker für 1000-µm-Kunststoff-Faser
Z1002 Standardstecker für 1000-µm/5,5-mm-Kunststoff-Faser, IP 65
Z1010 Standardstecker für 200-µm-HCS-Faser
Z1020 Kupplung für Z1000
Z1022 Standardbuchse für 1000-µm/5,5-mm-Kunststoff-Faser, IP 65
Z1100 Kunststoff-Lichtwellenleiter, 1000-µm-Kern, 1-adrig, Ø 2,2 mm
Z1101 Kunststoff-Lichtwellenleiter, 1000-μm-Kern, PUR-Schutzmantel, Ø 5,5 mm, Kevlar-Zugentlastung, schleppkettentauglich
Z1102 Kunststoff-Lichtwellenleiter, 1000-μm-Kern, PUR-Schutzmantel, Ø 5,5 mm, Kevlar-Zugentlastung,
schleppkettentauglich, auf Trommel, Länge = 500 m
Z1110 HCS-Lichtwellenleiter, 200-µm-Kern, 1-adrig, Ø 2,2 mm
Z1111 HCS-Lichtwellenleiter, 200-µm-Kern, 1-adrig, PUR-Schutzmantel, Ø 5,5 mm
ZB3100 9-poliger D-Sub-Stecker bis 12 MBaud, mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand
ZB3101 9-poliger D-Sub-Stecker für PROFIBUS (12 MBaud) mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand und Programmierschnittstelle
ZB3102 9-poliger D-Sub-Stecker für PROFIBUS (12 MBaud) (180° gedreht) mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand
ZS1031-3000 9-poliger D-Sub-Stecker bis 12 MBaud, mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand (andere Bauform wie ZB3100)
ZS1031-3500 LWL-Stecker für BK35xx (im Lieferumfang der Buskoppler enthalten)
ZS3100-0831 M16, Stecker, Metall, geschirmt, löt, gewinkelt, Stift, 6-polig, DIN 45322, PROFIBUS
ZS3100-0841 M16, Kupplung, Metall, geschirmt, löt, gewinkelt, Buchse, 6-polig, DIN 45322, PROFIBUS
ZS3100-1810 PROFIBUS-Endwiderstand, Stecker, gerade, 6-polig
ZB3200 PROFIBUS-Leitung, 12 MBaud, 1 x 2 x 0,64 mm² für feste Verlegung
ZB3300 PROFIBUS-Leitung, 12 MBaud, 2 x 0,25 mm² + 3 x 0,75 mm², 5-adrig, schleppkettentauglich
ZB5100 CAN-Kabel, 4-adrig, feste Verlegung 2 x 2 x 0,25 mm²
ZS1050-0010 Businterface-Connector, Buchse, 5-polig, orange für BK5xxx, Ersatzteil, Preis für 10 Stück = VPE
ZS1051-3000 Businterface-Connector, D-Sub für CANopen, im Gehäuse, mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand
ZS1052-3000 Businterface-Connector, 5-polig, für BK5xxx, im Gehäuse mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand
ZS1052-5150 CAN-Diagnose-Interface
ZB5200 DeviceNet-Kabel, 4-adrig geschirmt, feste Verlegung 2 x 2 x AWG22
ZS1050-0010 Businterface-Connector, Buchse, 5-polig, orange für BK5xxx, Ersatzteil, Preis für 10 Stück = VPE
ZS1052-3000 Businterface-Connector, 5-polig, für BK5xxx, im Gehäuse mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand
ZS1052-5150 CAN-Diagnose-Interface
ZB4100 9-pol. D-Sub-Buchse für ankommenden Fernbus
ZB4101 9-pol. D-Sub-Stecker für abgehenden Fernbus
ZB4200 Interbus-Fernbuskabel, zertifiziert, 3 x 2 x 0,22 mm²
ZS1040-0600 M23-Schutzkappe, Metall
ZS1040-0610 M23-Stecker, feldkonfektionierbar, 9-polig, Löttechnik
ZS1040-0620 M23-Kupplung, feldkonfektionierbar, 9-polig, Löttechnik
ZB3180 9-poliger D-Sub-Stecker für CX8x80 (RS232/RS485) mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand
Z1003 FSMA-Stecker mit Rändelmutter für 1000-µm-Kunststoff-Faser
Z1100 Kunststoff-Lichtwellenleiter, 1000-µm-Kern, 1-adrig, Ø 2,2 mm
Z1101 Kunststoff-Lichtwellenleiter, 1000-μm-Kern, PUR-Schutzmantel, Ø 5,5 mm, Kevlar-Zugentlastung, schleppkettentauglich
ZK1010-8080-3003 Flachbandkabel (3 cm) zur Verbindung von zwei KL8001 (im Lieferumfang enthalten)
ZK1010-8080-3005 Flachbandkabel (5 cm) zur Verbindung von zwei KL8001, wenn eine Wendeschützschaltung betrieben wird
ZK1010-8080-3010 Flachbandkabel (10 cm) zur Verbindung der KL9060 mit KL8001 (im Lieferumfang KL9060 enthalten)
ZS1010-1610 Endstecker für KL8001 (im Lieferumfang der KL9060 enthalten)
ZK1090-0101-1002 Verlängerungskabel mit zwei vorkonfektionierten Steckern, doppelt geschirmt, rot, 20 cm,
Kabel für TeSys-Modul KL8601/KL8610
ZK1090-0101-1005 Kabel für die K-Bus-Verlängerung mit zwei RJ45-Steckern an beiden Enden, rot, Ethernet-Kabel STP, 0,5 m
ZK1090-0101-1010 Kabel für die K-Bus-Verlängerung mit zwei RJ45-Steckern an beiden Enden, rot, Ethernet-Kabel STP, 1,0 m
ZK1090-0101-1020 Kabel für die K-Bus-Verlängerung mit zwei RJ45-Steckern an beiden Enden, rot, Ethernet-Kabel STP, 2,0 m
ZK1090-0101-1030 Kabel für die K-Bus-Verlängerung mit zwei RJ45-Steckern an beiden Enden, rot, Ethernet-Kabel STP, 3,0 m
ZK1090-0101-1050 Kabel für die K-Bus-Verlängerung mit zwei RJ45-Steckern an beiden Enden, rot, Ethernet-Kabel STP, 5,0 m
ZK1090-0000-1xxx Kabel für die K-Bus-Verlängerung mit offenem Ende, Ethernet-Kabel STP, xxx Länge in dm
ZK8500-8282-7030 Signalkabel für Handbedienmodule, 20 x 0,14 mm², geschirmt, Steckverbinder beidseitig für KL85xx, KL9309 und Klemmen mit Flachbandkabelanschluss, Länge 3 m
ZK8500-8282-7040 Signalkabel für Handbedienmodule, 20 x 0,14 mm², geschirmt, Steckverbinder beidseitig für KL85xx, KL9309 und Klemmen mit Flachbandkabelanschluss, Länge 4 m
ZK8500-8282-7050 Signalkabel für Handbedienmodule, 20 x 0,14 mm², geschirmt, Steckverbinder beidseitig für KL85xx, KL9309 und Klemmen mit Flachbandkabelanschluss, Länge 5 m
ZK1031-6100-1020 M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – offenes Ende, 2,00 m
ZK1031-6100-1050 M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – offenes Ende, 5,00 m
ZK1031-6100-1100 M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – offenes Ende, 10,00 m
ZK1031-6100-1150 M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – offenes Ende, 15,00 m
ZK1031-6200-1020 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 2,00 m
ZK1031-6200-1050 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 5,00 m
ZK1031-6200-1100 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 10,00 m
ZK1031-6200-1140 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 14,00 m
ZK1031-6200-1150 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 15,00 m
ZK1031-6200-1250 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 25,00 m
ZK1031-6200-1300 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 30,00 m
ZK1031-6251-1003 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, 0,30 m
ZK1031-6251-1005 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, 0,50 m
ZK1031-6251-1010 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, 1,00 m
ZK1031-6251-1020 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, 2,00 m
ZK1031-6251-1025 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, 2,50 m
ZK1031-6251-1030 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, 3,00 m
ZK1031-6251-1050 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, 5,00 m
ZK1031-6251-1070 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, 7,00 m
ZK1031-6251-1080 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, 8,00 m
ZK1031-6251-1090 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, 9,00 m
ZK1031-6251-1095 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, 9,50 m
ZK1031-6251-1100 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, 10,00 m
ZK1031-6251-1105 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, 10,50 m
ZK1031-6251-1110 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, 11,00 m
ZK1031-6251-1130 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, 13,00 m
ZK1031-6251-1145 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, 14,50 m
ZK1031-6251-1150 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, 15,00 m
ZK1031-6251-1195 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, 19,50 m
ZK1031-6251-1200 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, 20,00 m
ZK1031-6251-1220 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, 22,00 m
ZK1031-6251-1250 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, 25,00 m
ZK1031-6300-1020 M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig – offenes Ende, 2,00 m
ZK1031-6300-1050 M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig – offenes Ende, 5,00 m
ZK1031-6300-1100 M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig – offenes Ende, 10,00 m
ZK1031-6300-1150 M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig – offenes Ende, 15,00 m
ZK1031-6354-1003 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, 0,30 m
ZK1031-6354-1005 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, 0,50 m
ZK1031-6354-1010 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, 1,00 m
ZK1031-6354-1020 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, 2,00 m
ZK1031-6354-1050 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, 5,00 m
ZK1031-6354-1100 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, 10,00 m
ZK1031-6354-1150 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, 15,00 m
ZK1031-6400-1020 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 2,00 m
ZK1031-6400-1050 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 5,00 m
ZK1031-6400-1100 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 10,00 m
ZK1031-6400-1140 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 14,00 m
ZK1031-6400-1150 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 15,00 m
ZK1031-6451-1025 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, 2,50 m
ZK1031-6451-1050 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, 5,00 m
ZS1031-2600 T-Stück, 12 MBaud (blauer Kennring)
ZS1031-2610 T-Stück, 12 MBaud für das direkte Aneinanderreihen von T-Stücken (gelber Kennring)
ZS1000-2600 Y-Stück, 12 MBaud (Stecker, Buchse)
ZS1000-1610 Endwiderstand (Stecker)
ZS1000-0610 Stecker, feldkonfektionierbar, gerade
ZS1000-0620 Kupplung, feldkonfektionierbar, gerade
ZS1000-0630 Stecker, feldkonfektionierbar, gewinkelt
ZS1000-0640 Buchse, feldkonfektionierbar, gewinkelt
ZS1031-6610 Stecker Schaltschrankdurchführung, IP 67, M12, gerade, Stift+Buchse, 5-polig, B-kodiert
ZK1052-6100-3020 M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig – offenes Ende, 2,00 m
ZK1052-6100-3030 M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig – offenes Ende, 3,00 m
ZK1052-6100-3050 M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig – offenes Ende, 5,00 m
ZK1052-6100-3100 M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig – offenes Ende, 10,00 m
ZK1052-6152-3003 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, 0,30 m
ZK1052-6152-3005 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, 0,50 m
ZK1052-6152-3010 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, 1,00 m
ZK1052-6152-3020 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, 2,00 m
ZK1052-6152-3023 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, 2,30 m
ZK1052-6152-3030 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, 3,00 m
ZK1052-6152-3032 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, 3,20 m
ZK1052-6152-3050 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, 5,00 m
ZK1052-6152-3100 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, 10,00 m
ZK1052-6152-3150 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, 15,00 m
ZK1052-6154-3010 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, 1,00 m
ZK1052-6154-3020 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, 2,00 m
ZK1052-6200-3020 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 2,00 m
ZK1052-6200-3050 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 5,00 m
ZK1052-6200-3100 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 10,00 m
ZK1052-6200-3150 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 15,00 m
ZK1052-6200-3200 M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 20,00 m
ZK1052-6300-3020 M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig – offenes Ende, 2,00 m
ZK1052-6300-3050 M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig – offenes Ende, 5,00 m
ZK1052-6300-3100 M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig – offenes Ende, 10,00 m
ZK1052-6354-3003 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig, 0,30 m
ZK1052-6354-3005 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig, 0,50 m
ZK1052-6354-3010 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig, 1,00 m
ZK1052-6354-3020 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig, 2,00 m
ZK1052-6354-3050 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig, 5,00 m
ZK1052-6354-3100 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig, 10,00 m
ZK1052-6354-3150 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig, 15,00 m
ZK1052-6400-3020 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 2,00 m
ZK1052-6400-3050 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 5,00 m
ZK1052-6400-3100 M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 10,00 m
ZS1052-0610 Stecker, gerade, Schraubanschluss
ZS1052-0620 Kupplung, gerade, Schraubanschluss
ZS1052-0630 Stecker, gewinkelt, Schraubanschluss
ZS1052-0640 Kupplung, gewinkelt, Schraubanschluss
ZS1052-1610 Endwiderstand (Stecker)
ZS1052-2600 Y-Stück (Stecker, Buchse)
ZS1052-2601 T-Verteiler 45°, Stecker/Kupplung, 5-polig
ZS1052-2602 Y-Stück mit Stichleitung 1 m (Stecker, Buchse)
ZS5052-4500 Verteilerbox: Stecker, 1 x 5-polig, Buchse, 4 x 5-polig
ZS1052-6610 Schaltschrankdurchführung M12, Steckerkupplung
ZK1020-0101-0001 vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich, 0,15 m
ZK1020-0101-0002 vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich, 0,20 m
ZK1020-0101-0003 vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich, 0,30 m
ZK1020-0101-0005 vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich, 0,50 m
ZK1020-0101-0010 vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich, 1,00 m
ZK1020-0101-0015 vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich, 1,50 m
ZK1020-0101-0020 vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich, 2,00 m
ZK1020-0101-0025 vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich, 2,50 m
ZK1020-0101-0030 vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich, 3,00 m
ZK1020-0101-0035 vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich, 3,50 m
ZK1020-0101-0040 vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich, 4,00 m
ZK1020-0101-0045 vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich, 4,50 m
ZK1020-0101-0050 vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich, 5,00 m
ZK1020-0101-0075 vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich, 7,50 m
ZK1020-0101-0080 vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich, 8,00 m
ZK1020-0101-0100 vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich, 10,00 m
ZK1020-0101-0150 vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich, 15,00 m
ZS1020-0010 IP-Link-Stecker, 1 Stück, Stecker für den Anschluss des IP-Link-Systems
ZS1021-0010 IP-Link-Stecker, 10 Stück, Stecker für den Anschluss des IP-Link-Systems
ZS1022-0010 IP-Link-Stecker, 10 Stück, Stecker für den Anschluss des IP-Link-Systems (Clip-Variante)
ZK1020-0101-1000 IP-Link-Verbindungsstecker, zum Verbinden bündig montierter Module
ZS5300-0001 Montageschiene für 15 Erweiterungs-Box- oder EtherCAT-Box-Module, Edelstahl, 500 mm x 130 mm
ZS5300-0003 Montageplatte für Koppler Box, verzinktes Stahlblech, 270 mm x 30 mm, Stärke: 1,5 mm
ZS5300-0004 Universal-Montagehalterung für eine schmale EtherCAT Box oder Erweiterungs-Box, Edelstahl, 146 mm x 46 mm x 76 mm
ZS5300-0011 Montageschiene für 14 schmale oder 7 breite EtherCAT-Box-Module, Edelstahl, 500 mm
ZS5400-0001 Schleiflehre für IP-Link-Stecker
ZS5400-0010 Schleifpapier P600, 10 Blatt
ZS1022-0000 Abzugssicherung IP-Link, Edelstahl
Z1101 Kunststoff-Lichtwellenleiter, 1000-μm-Kern, PUR-Schutzmantel, Ø 5,5 mm, Kevlar-Zugentlastung, schleppkettentauglich
Z1103 Kunststoff-Lichtwellenleiter, 1000 μm, PUR-Schutzmantel Ø 6 mm, Heavy Duty, schleppkettentauglich
ZS1091-0000 Ersatzteilset BC9191-Steckverbinder, bestehend aus 3 Steckbuchsen und 1 Busendkappe
ZS2001-0001 Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP 20, für KM- und EM-Module, EP2316-0003, EPP2316-0003 und IE2403, 1 x 10-polig, ohne LED
ZS2001-0002 Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP 20, für KM- und EM-Module, EP2316-0003, EPP2316-0003 und IE2403, 1 x 10-polig, mit LED
ZS2001-0004 Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP 20, für KM- und EM-Module, EP2316-0003, EPP2316-0003 und IE2403, 3 x 10-polig, mit LED
ZS2001-0005 Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP 20, für KM- und EM-Module, EP2316-0003, EPP2316-0003 und IE2403, 3 x 10-polig, ohne LED, Beschriftung 1…10
ZS2010 10 Stecker für KS- und ES-Serien; Ersatzteil (KS-/ES-Klemmen werden mit Stecker geliefert)
ZS2010-0010 Kodierstifte und -buchsenfür KS- und ES-Serien (Set bestehend aus 100 Buchsen- und 100 Stiftteilen)
ZB2601 Relais, 230 V AC, 16 A, Spule 24 V, Ersatzteil KM2604
ZB2602 Relais mit Handbedienung, 230 V AC, 16 A, Spule 24 V, Ersatzteil KM2614
ZB8000-0001 Sicherung, 1,25 A, 10 Stück, Ersatzteil KL3681/EL3681
KS2000(-0000) KS2000-Software für Buskoppler/Controller, RS232-Schnittstelle, passendes Kabel KS2000-Z2 im Lieferumfang enthalten
KS2000-0001 KS2000-Software für Feldbus Box, RS232-Schnittstelle, passendes Kabel KS2000-Z3 im Lieferumfang enthalten
KS2000-0010 KS2000-Software für Buskoppler/Controller, USB-Schnittstelle, passendes Kabel KS2000-Z2-USB im Lieferumfang enthalten
KS2000-0011 KS2000-Software für Feldbus Box, USB-Schnittstelle, passendes Kabel KS2000-Z3-USB im Lieferumfang enthalten
KS8000 Kommunikationsbibliothek in Form eines OCX und DLL
Softwarepaket bestehend aus: Kommunikationsbibliothek mit Beispielen
KS2000-Z2 ​Verbindungskabel für KS2000 oder TwinCAT, RS232 für Buskoppler oder
Busklemmen Controller der BK-, BC- oder LC-Serie
KS2000-Z2-USB Verbindungskabel für KS2000 oder TwinCAT für eine serielle Umsetzung aus USB für Buskoppler oder
Busklemmen Controller der BK-, BC- oder LC-Serie